Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Minimalizace výchovných a vzdělávacích problémů dětí z neúplných rodin
Thesis title in Czech: Minimalizace výchovných a vzdělávacích problémů dětí z neúplných rodin
Thesis title in English: Minimizing educational problems of children from single-parent families
Key words: Děti, neúplná rodina, rozvod, výchovné problémy, vzdělávací problémy, výchova jedním rodičem, vhodné a ohrožující výchovné strategie
English key words: Children, single parent family, divorce, behavioral problems, educational problems, single parent education, appropriate and threatening educational strategies
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Education (21-KPED)
Supervisor: Mgr. Martina Švandová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 24.06.2015
Date of assignment: 24.06.2015
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 02.12.2015
Date and time of defence: 24.05.2016 00:00
Date of electronic submission:18.04.2016
Date of proceeded defence: 24.05.2016
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Daniela Sedláčková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Tato diplomová práce se zabývá rozvodovostí jako přetrvávajícím aktuálním problémem a obtížemi, které mohou vzniknout při výchově a vzdělávání dětí vychovávaných pouze jedním rodičem. V řízeném rozhovoru vybraní respondenti sami popisují jejich náhled na výhodné a nevýhodné výchovné strategie jejich rodičů. Cílem této práce budou výchovná doporučení určená pro rodiče vychovávající děti v neúplných rodinách.
References
Amato, P.R. 1999. Children of divorced parents as young adults. Single parenting and remarriage. A risk and resiliency perspective. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates In: Hetherington EM (ed). Coping with divorce. 1999.
Bakalář Eduard, Novákovi Markéta a Daniel a kol. 1996. Průvodce rozvodem. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1996..
Chase-Lansdale PL, Cherlin AJ, Kiernan KE. 1995 a 1614-1634., 66:. 1995. The long-term effects of parental divorce on the mental health of young adults. A developmental perspective. Child Development. 1995.
Churchill, Patrick F. Fagan and Aaron. 2012. The Effects of Divorce on Children. místo neznámé : Marriage and religion research institute, 2012.
Matějček, Zdeněk a Dytrych, Zdeněk. 1994. Děti, rodina a stres: vybrané kapitoly z prevence psychické zátěže u dětí. Praha : Galén, 1994. ISBN 80-85824-06-X.
Matějček, Zdeněk, Dytrych, Zdeněk. 2002. Krizové situace v rodině očima dítěte. Praha : Grada Publishing a.s., 2002. ISBN 80-247-0332-7.
Smith, Heather. 2004. Děti a rozvod. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-77178-906-2.
Špaňhelová, Ilona. 2008. Průvodce dětským světem. Praha : Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1907-8.
Teyber, Edward. 2007. Děti a rozvod : [jak pomoci dětem vyrovnat se s rozvodem rodičů]. Praha : Návrat domů, 2007. ISBN 978-80-7255-163-7.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html