Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Porozumění čtenému u dětí s rizikem rozvoje gramotnostních obtíží
Thesis title in Czech: Porozumění čtenému u dětí s rizikem rozvoje gramotnostních obtíží
Thesis title in English: Reading comprehension in children at risk of learning difficulties
Key words: gramotnost, čtení, porozumění čtenému, narušený vývoj řeči, dyslexie, rodinné riziko dyslexie
English key words: literacy, reading, reading comprehension, impaired speech development, dyslexia, familial risk of dyslexia
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra psychologie (41-KPSY)
Supervisor: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 07.01.2015
Date of assignment: 07.01.2015
Date and time of defence: 14.09.2015 09:00
Date of electronic submission:29.07.2015
Date of proceeded defence: 14.09.2015
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: PhDr. Klára Špačková, Ph.D.
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html