Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Estetika dramatického umění Otakara Zicha a problematika vnitřně hmatového vnímání
Thesis title in Czech: Estetika dramatického umění Otakara Zicha a problematika vnitřně hmatového vnímání
Thesis title in English: Otakar Zich’s The Aesthetics of Dramatic Art and the issue of inner–tactile perception
Key words: Otakar Zich, Estetika dramatického umění, vnitřní hmat, propriocepce, dramatické dílo, vjem
English key words: Otakar Zich, The aesthetics of dramatic art, inner-tactile perception, proprioception, dramatic art, perception
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Aestetics (21-KEST)
Supervisor: Mgr. Martin Kaplický, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 22.06.2015
Date of assignment: 22.06.2015
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 24.07.2015
Date and time of defence: 14.09.2016 10:00
Date of electronic submission:24.08.2016
Date of proceeded defence: 14.09.2016
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: doc. PhDr. Roman Dykast, CSc.
 
 
 
Guidelines
Bakalářská práce se zaměří na koncepci dramatického umění Otakara Zicha, především pak na jeho pojetí tzv. vnitřně hmatového vnímání. Práce bude postupovat ve třech základních krocích. Nejprve budou představeny východiska a základní rysy Zichovy teorie dramatického umění, následně se autorka pokusí v jeho teorii lokalizovat význam tzv. vnitřního hmatu a v závěrečné kapitole se pokusí jeho úvahy o roli vnitřního hmatu v estetickém prožitku propojit se současnými úvahami o propriocepci a jejím vztahu k estetickému prožitku.
References
ZICH, Otakar: Estetika dramatického umění: Teoretická dramaturgie. Praha: Panorama, 1986.
MUKAŘOVSKÝ, Jan: K dnešnímu stavu teorie divadla. In: Studie I. Brno: Host, 2007.
MUKAŘOVSKÝ, Jan: K jevištnímu dialogu. In: Studie I. Brno: Host, 2007.
BULLOUGH, Edward: ‘Psychická distance’ jako faktor v umění a estetický princip. Estetika, Vol. 32, No. 1, 1995.
GUYAU, Jean-Marie: Umenie ako výraz života: Výber z diela, Bratislava: Slov. spis., 1955.
MONTERO, Barbara: Proprioception as an aesthetic sense. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 64:2, 2006.
PRADIER, Jean-Marie: Theatre and Biology. Odin Teatret Archives, 1980.
PRADIER, Jean-Marie: Towards a Biological Theory of the Body in Performance. New Theatre Quarterly, 6, 1990.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html