Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Komparativní analýza výzkumných organizací na základě jejich vědeckých výsledků
Thesis title in Czech: Komparativní analýza výzkumných organizací na základě jejich vědeckých výsledků
Thesis title in English: Comparative analysis of research organizations based on their scientific results
Key words: bibliometrie|scientometrie|hodnocení vědy|hodnocení výzkumu|produktivita výzkumu|Česká republika
English key words: bibliometrics|scientometrics|science evaluation|research evaluation|research productivity|Czech republic
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Information Studies and Librarianship (21-UISK)
Supervisor: Ing. Martin Souček, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 13.06.2015
Date of assignment: 13.06.2015
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 25.06.2015
Date and time of defence: 04.09.2017 08:40
Date of electronic submission:27.07.2017
Date of proceeded defence: 04.09.2017
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.
 
 
 
Guidelines
Osnova práce:
1) Úvod
2) Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací
3) Projekt IPN Metodika
4) Případová studie
5) Závěr

Anotace:
Cílem práce v teoretické části, bude popsat a porovnat projekt IPN metodika se současnou metodikou hodnocení vědy. Ve výzkumné části bude (se zohledněním full-time equivalent zvolených institucí) propočítán vědecký výkon jednotlivých fakult dle Metodiky 2013. V rámci komparace boudou srovnány filozofické fakulty na území ČR a dále pak porovnány fakulty Univerzity Karlovy.
Bakalářská práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
References
LEYDESDORFF, Loet. The challenge of scientometrics: the development, measurement, and self-organization of scientific communications. 2. ed. Parkland, Ill.: Universal Publ, 2001. ISBN 15-811-2681-6.
ANDRÉS, Ana. Measuring academic research: how to undertake a bibliometric study. Oxford: Chandos Publishing, 2009, xv, 169 pages. ISBN 978-184-3345-299.
VINKLER, Péter. The evaluation of research by scientometric indicators. Oxford: Chandos Pub., 2010, xxi, 313 pages. ISBN 978-184-3345-725.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html