Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Reedukace motorických obtíží u dětí mladšího školního věku
Thesis title in Czech: Reedukace motorických obtíží u dětí mladšího školního věku
Thesis title in English: Re-education of children with motor difficulties of primary school age
Key words: Vývojová porucha pohybové koordinace (DCD), motorické obtíže, porucha pozornosti (ADHD/ADD), intervence, reedukace, děti
English key words: Developmental coordination disorder (DCD), motor difficulties, attention disorder (ADHD/ADD), intervention, re-education, children
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Sportovní hry (51-600300)
Supervisor: doc. PhDr. Vladimír Süss, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 12.06.2015
Date of assignment: 12.06.2015
Confirmed by Study dept. on: 12.06.2015
Date and time of defence: 14.09.2016 00:00
Venue of defence: UK FTVS
Date of electronic submission:17.07.2016
Date of submission of printed version:15.07.2016
Date of proceeded defence: 14.09.2016
Reviewers: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
  doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html