Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Opilý koráb J.A.Rimbauda v českém překladu
Thesis title in Czech: Opilý koráb J.A.Rimbauda v českém překladu
Thesis title in English: Le bateau ivre in Czech translation
Key words: Opilý koráb, Rimbaud, francouzská literatura
English key words: Le bateau ivre, Rimbaud, French literature
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Romance Studies (21-URS)
Supervisor: doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 11.06.2015
Date of assignment: 15.06.2015
Confirmed by Study dept. on: 19.06.2015
Date and time of defence: 12.09.2016 09:00
Date of electronic submission:02.08.2016
Date of proceeded defence: 12.09.2016
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Vojtěch Šarše
 
 
 
Guidelines
Práce bude vycházet z vlastního překladu Rimbaudova Opilého korábu. Tento překlad bude doplněn vlastním výkladem jednotlivých básnických obrazů a komentářem překladatelské metody. Zároveň bude tento komentovaný překlad odkazovat k již existujícím starším překladům (Karel Čapek, Vítězslav Nezval, Františe Hrubín aj.). Práce bude rovněž zahrnovat soupis českých překladů Opilého korábu.
References
Vladimír Stupka, Rimbaud a jeho čeští tlumočníci, SPFFBU, 11, 1962
René Etiemble, Notes pour un "mythe de Rimbaud" en Tcvhécoslovaquie (1892-1939) in: Mélanges de littérature comparée et de philologie, PWN, Warszawa
René Etiemble, Le mythe de Rimbaud en Tchécoslovaquie (1945-1965) Leo Oschki, Firenze, 1966
Aleš Pohorský, Arthur Rimbaud a Prague, A propos d´une édition tcheque, in: Parade sauvage, revue d´études rimbaldiennes, 3, 1987
Aleš Pohorský, Arthur Rimbaud, bezbožnost, lež a lenost, Svět literatury, 13, 1997
Aleš Pohorský, Prokletí a básníci, Garamond, 2002
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html