Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Citování biblických textů ve vybraných spisech apoštolských otců
Thesis title in Czech: Citování biblických textů ve vybraných spisech apoštolských otců
Thesis title in English: Bible Texts Quotations in Selected Writings of the Apostolic Fathers
Key words: apoštolští otcové|citace|Bible|žánry
English key words: Apostolic Fathers|Quotations|Bible|Genres
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute for Greek and Latin Studies (21-URLS)
Supervisor: doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 11.06.2015
Date of assignment: 15.06.2015
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 29.06.2015
Date and time of defence: 06.09.2017 10:00
Date of electronic submission:05.08.2017
Date of proceeded defence: 06.09.2017
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: Mgr. Jan Amos Dus, Th.D.
 
 
 
Guidelines
Práce se má zabývat případy využití biblického textu ve spisech tzv. apoštolských otců. Student na základě studia zadané odborné literatury a spisů apoštolských otců upřesní téma práce, zejména vymezí, na které spisy se bude soustředit. Přitom provede vlastní rešerši další relevantní sekundární literatury.
Student by měl v úvodu představit vybrané spisy apoštolských otců, jimiž se bude zabývat, a objasnit limity bádání o zvoleném tématu. Mimo jiné by mohl např. vyjasnit, co bude pokládat za využití biblického textu (citace, parafráze, aluze), a zmínit se o problému textové tradice Septuaginty, s čímž by mohla souviset také otázka vztahu orální a psané kultury ve starověku.
Analýza citací a dalších forem využití biblického textu ve vybraných spisech apoštolských otců by mohla ukázat například, jak jejich autoři pojímají autoritu těchto textů a jak a k jakému účelu je využívají. Student by též mohl reflektovat souvislosti svého zkoumání s moderním diskursem o formování křesťanské identity a kultury, popřípadě o povaze náboženského konfliktu.
References
FISCHER, J. A. Die apostolischen Väter. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1981

GREGORY, A. – TUCKETT, C. Eds. The Reception of the New Testament in the Apostolic Fathers. Oxford: Oxford University Press, 22011

MARCOS, N. F. The Septuagint in Context. Introduction to the Greek Versions of the Bible. Leiden-Boston: Brill, 2000

PAVLÍK, J. Vznik Septuaginty a tzv. "alexandrijský kánon". Salve 2/2013, s. 39–52

SIMONETTI, M. Biblical Interpretation in the Early Church: An Historical Introduction to Patristic Exegesis. Edinburgh: Bloomsbury T&T Clark, 2002
SIMONETTI, M. Lettera e/o allegoria. Un contributo alla storia dell’esegesi patristica. Roma: Institutum Patristicum Augustinianum, 1985

WENDEL, S. Scriptural Interpretation and Community Self-Definition in Luke-Acts and the Writings of Justin Martyr. Supplements to Novum Testamentum. Leiden-Boston: Brill, 2011

WENGST, K. Didache (Apostellehre), Barnabasbrief, Zweiter Klemensbrief, Schrift an Diognet. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1984

YOUNG, F. M. Biblical Exegesis and the Formation of Christian Culture. Cambridge-New York: Cambridge University Press, 2001.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html