Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Změny parametrů slunečního větru v průběhu slunečního cyklu
Thesis title in Czech: Změny parametrů slunečního větru v průběhu slunečního cyklu
Thesis title in English: Variations of solar wind parameters through solar cycle
Key words: sluneční vítr, ICME, družice Wind
English key words: solar wind, ICME, Wind
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 31.10.2017
Date of assignment: 03.11.2017
Confirmed by Study dept. on: 28.11.2017
Date and time of defence: 26.06.2018 09:00
Date of electronic submission:17.05.2018
Date of submission of printed version:17.05.2018
Date of proceeded defence: 26.06.2018
Reviewers: Mgr. Tereza Ďurovcová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1) Seznámení se s problematikou slunečního větru.
2) Seznámení se s daty družice Wind, jejími přístroji a se strukturou datových souborů.
3) Vývoj algoritmů pro vytvoření histogramů jednotlivých parametrů slunečního větru a meziplanetárního magnetického pole.
4) Porovnání vývoje histogramů s různými veličinami charakterizujícími sluneční cyklus a děje na Slunci.
5) Diskuze získaných výsledků.
References
[1] F. F. Chen: Úvod do fyziky plazmatu, Academia, Praha, 1984.
[2] J. A. Bittencourt: Fundamentals of Plasma Physics, Springer-Verlag, New York, 2004.
[3] M. G. Kivelson, C. T. Russell: Introduction to Space Physics, University Press, Cambridge 1995.
[4] Další literatura po dohodě s vedoucím práce.
Preliminary scope of work
Sluneční vítr je kontinuální proud plazmatu se zamrzlým magnetickým polem uvolňovaný ze sluneční koróny a je možno ho rozdělit v zásadě na dva typy - na rychlý sluneční vítr, který pochází z koronálních děr okolo pólů a na pomalý sluneční vítr, který vzniká v blízkosti slunečního rovníku. Na delší časové škále je však zajímavé vědět, jak se parametry slunečního větru mění v jednotlivých letech, jak závisí na slunečním cyklu, na počtu slunečních skvrn a podobně. Úkolem práce je provést statistiku koncentrace iontů, rychlosti a teploty slunečního větru a meziplanetárního magnetického pole za dobu života družice Wind (tj. v období od roku 1994 do 2017).

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=221
Preliminary scope of work in English
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=221
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html