Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Mapování terminologie fyzioterapeutických technik v odborných databázích
Thesis title in Czech: Mapování terminologie fyzioterapeutických technik v odborných databázích
Thesis title in English: Mapping of physiotherapy techniques terminology in scientific databases
Key words: Systémy organizace znalostí, fyzioterapie, bibliografické databáze, pojmy, předmětová hesla, mapování, vyhledávání informací, terminologie, medicína, tezaury
English key words: Knowledge organization systems, physiotherapy, bibliographic databases, concepts, subject headings, mapping, information retrieval, terminology, medicine, thesauri
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Information Studies and Librarianship (21-UISK)
Supervisor: PhDr. Helena Kučerová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 03.06.2015
Date of assignment: 03.06.2015
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 25.06.2015
Date and time of defence: 02.09.2016 09:00
Date of electronic submission:29.07.2016
Date of proceeded defence: 02.09.2016
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je vlastní zpracování sémantického mapování věcného pořádání v již existujících systémech organizace znalostí používaných ve vybraných odborných lékařských databázích se zaměřením na terminologii fyzioterapeutických technik. Výsledky budou analyzovány a navzájem porovnány
Osnova:
1) Úvod
2) Problematika věcného mapování v odborných databázích
3) Analyzované databáze
4) Průběh analýzy
5) Výsledky a jejich porovnání
6) Závěr
Bakalářská práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
References
1) ZENG, Marcia Lei, CHAN, Lois Mai. Trends and issues in establishing interoperability among knowledge organization systems. In: Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2004, 55(5), 377-395. doi:10.1002/asi.10387. ISSN 1532-2882 (Print). ISSN 1532-2890 (Online)

2) MAYR, Philipp, PETRAS, Vivien. Cross-concordances: terminology mapping and its effectiveness for information retrieval. In: International cataloging and bibliographic control. July/September 2009, 38(3), s. 43-52. ISSN 1011-8829

3) CHAN, Lois Mai, ZENG, Marcia Lei. Ensuring interoperability among subject vocabularies and knowledge organization schemes: a methodological analysis. In: 68th IFLA General Conference and Council, August 18th - 24th 2002, Glasgow, Scotland: [Proceedings] [online]. 2002 [cit. 2013-06-24]. Dostupné z: http://archive.ifla.org/IV/ifla68/papers/008-122e.pdf

4) Vocabulary Mapping Framework (VMF). International DOI Foundation (IDF), June 2014 [cit. 2015-03-05]. Dostupné z: http://www.doi.org/VMF/ 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html