Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Komentovaný překlad: Reiseführer (Quedlinburg, Goslar)
Thesis title in Czech: Komentovaný překlad: Reiseführer (Quedlinburg, Goslar)
Thesis title in English: Commented translation: Reiseführer (Quedlinburg, Goslar)
Key words: překlad, překladatelská analýza, překladatelská metoda, překladatelský problém, překladatelský posun, Quedlinburg, Goslar
English key words: translation, translation analysis, translation method, translation problem, translation shift, Quedlinburg, Goslar
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Supervisor: Mgr. Monika Žárská
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 20.05.2015
Date of assignment: 20.05.2015
Confirmed by Study dept. on: 27.05.2015
Date and time of defence: 22.06.2016 09:00
Date of electronic submission:22.05.2016
Date of submission of printed version:22.05.2016
Date of proceeded defence: 22.06.2016
Submitted/finalized: committed by worker on behalf on and finalized
Reviewers: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.
 
 
 
Advisors: PhDr. Bc. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Guidelines
: Zadaný text přeložte do češtiny a svůj překlad doplňte překladatelským komentářem v rozsahu min. 20 normostran. V komentáři nejprve celkově charakterizujte výchozí text: uveďte, s jakým cílem byl text napsán a jaké stylistické postupy autor volí k dosažení svého záměru. Dále popište, na jaké problémy jste v překladu narazil, a zdůvodněte použité překladatelské postupy a nezbytné posuny, které jste v překladu provedl na úrovni lexika, syntaxe a především v rovině stylistické. Postupujte přitom od celkové koncepce svého překladu k dílčím řešením. Komentář opatřete bibliografickým soupisem použitých primárních i sekundárních zdrojů, včetně internetových.

Kromě dodržení formálních náležitostí stanovených Pravidly pro organizaci studia FF UK (Čl. 19) připojte ke každému vázanému exempláři práce vždy dvě kopie výchozího textu: jednu napevno svázanou s ostatními listy a druhou volně vloženou
References
ČESKÁ STYLISTIKA

BEČKA, J. Česká stylistika
ČMEJRKOVÁ, S. a kol. Čeština, jak ji znáte a neznáte
ČMEJRKOVÁ, S., Daneš, F., Světlá, J. Jak napsat odborný text
ČMEJRKOVÁ, S. Reklama v češtině, čeština v reklamě
HAUSENBLAS, K. Výstavba jazykových projevů a styl
HOFFMANNOVÁ, J. Stylistika a ...
JANČÁKOVÁ, J., KOMÁREK, M. a ULIČNÝ, O. (ed.). Spisovná čeština a jazyková kultura
KUFNEROVÁ, Z. et al. Překládání a čeština
MUELLEROVÁ, E. Funkční styly a jejich základní žánry v současné komunikaci
SGALL, P., Panevová, J. Jak psát a jak nepsat česky
SVOZILOVÁ, N. Jak dnes píšeme/mluvíme a hřešíme proti dobré češtině
ŠESTÁK, L. Jak psát a přednášet o vědě
ŠRÁMEK, R. (ed.). Spisovnost a nespisovnost dnes
Grepl., M. a kol. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN 2000.

HLAVSA, Z (ed.). Pravidla českého pravopisu: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Praha: Academia, 2003

SIEBENSCHEIN, H. Deutsch-tschechisches Wörterbuch A- L. 2. vyd. Praha: SPN, 1970

SIEBENSCHEIN, H. Deutsch-tschechisches Wörterbuch M- Z. 2. vyd. Praha: SPN, 1970

Německo-český, česko-německý velký slovník: [--nejen pro překladatele]. 2. vyd. Brno: Lingea, 2008

NĚMČINA

Hönig, Hans G., Kußmaul, Paul. Strategie der Übersetzung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch
Kussmaul, P. Kreatives Uebersetzen
Nord, C. Textanalyse und Übersetzen
Reiß, K. Texttyp und Übersetzungsmethode
Wills, W. Uebersetzungsfertigkeit
Wilss, W. Uebersetzungsunterricht


Česká a slovenská translatologie

Levý, J. Umění překladu
Popovič, A. Teória umeleckého prekladu
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html