Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Body image a nespokojenost s vlastním tělem u neklinické populace
Thesis title in Czech: Body image a nespokojenost s vlastním tělem u neklinické populace
Thesis title in English: Body image and body dissatisfaction in nonclinical population
Key words: sebepojetí, body image, tělesná nespokojenost, sociokulturní vliv, senioři
English key words: self-concept, body image, body dissatisfaction, socio-cultural influence, elderly
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Psychology (21-KPS)
Supervisor: PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 19.05.2015
Date of assignment: 19.05.2015
Confirmed by Study dept. on: 29.05.2015
Date and time of defence: 17.06.2016 00:00
Date of electronic submission:18.04.2016
Date of submission of printed version:20.04.2016
Date of proceeded defence: 17.06.2016
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Jakub Jelínek
 
 
 
Guidelines
Bakalářská práce se bude zabývat tématem body image a nespokojeností s vlastním tělem u neklinické populace. Teoretická část shrne dosavadní poznatky o tělesném sebepojetí, historické trendy a kulturní odlišnosti v preferencích tvaru postavy a hmotnosti. Poukáže na skutečnost, že v současné době jsou kladeny velké nároky na vzhled člověka, dochází k idealizaci štíhlosti a zobrazování ideálu krásy v médiích. Body image je významným způsobem ovlivněna věkem, pohlavím, vzděláním nebo příslušností k sociální vrstvě. Část práce bude věnována právě těmto rozdílům. Její součástí bude návrh výzkumu, jehož cílem bude snaha o komplexní uchopení tělesného sebepojetí u současných seniorů. Bude zjišťovat, jak je v tomto životním období pro seniory vzhled důležitý, co určuje jejich spokojenost a nespokojenost s vlastním tělem a jak se vyrovnávají se známkami stárnutí a problémy, které stáří přináší.
References
Cash, T. F., Pruzinsky, T. (2002). Body image: a handbook of theory, research, and clinical practise. New York: The Guilford press.

Fialová, L. (2001). Body image jako součást sebepojetí člověka. Praha: Karolinum.

Fialová, L., & Krch, F. (2012). Pojetí vlastního těla: zdraví, zdatnost, vzhled. Praha: Karolinum.

Gogan, S. (2000). Body image: psychologie nespokojenosti s vlastním tělem. Praha: Grada.

Hrachovinová, T., & Chudobová, P. (2004). Body image a možnosti jeho měření (se zaměřením na neklinickou populaci). Československá psychologie, 48(6), 499-509.

Nettleton, S., & Watson, J. (Eds.). (2002). The body in everyday life. Routledge.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html