Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Téma populární hudby v regionálním tisku současného Karlovarského kraje v období let 1957–1967
Thesis title in Czech: Téma populární hudby v regionálním tisku současného Karlovarského kraje v období let 1957–1967
Thesis title in English: The theme of popular music in regional newspapers of contemporary Karlovy Vary region in the period 1957–1967
Key words: Československo, Komunistická strana Československa, Karlovarský kraj, ideologie, kultura, taneční hudba, jazz, moderní hudba, bigbít, tisk.
English key words: Czechoslowakia, Communist Party of Czechoslovakia, Karlovy Vary region, ideology, culture, dance music, jazz, modern music, big beat, press.
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Oral History and Contemporary History (24-KOHSD)
Supervisor: PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 19.05.2015
Date of assignment: 19.05.2015
Date of electronic submission:13.03.2017
Date of proceeded defence: 22.06.2017
Course: Thesis Defence (YMO001)
Opponents: Mgr. Radek Diestler
 
 
 
Preliminary scope of work
Práce by se snažila podchytit vývoj oficiálních názorů v období komunistického režimu na populární hudbu (taneční) jako takovou, jazz, na různé žánry rockové hudby (oficiálně akceptované i alternativní), folk a country. Jednalo by se o kritiky a recenze na vystoupení nebo nějaké úvahy uveřejněné v dobovém tisku, případně doplněné zprávami z příslušných oficiálních autorit.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html