Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Optimization algorithms inspired by social interactions
Thesis title in Czech: Optimalizační algoritmy inspirované sociálními interakcemi
Thesis title in English: Optimization algorithms inspired by social interactions
Key words: optimalizace, prohledávání, evoluční algoritmy, sociální sítě
English key words: optimization, search, ecolutionary algorithms, social networks
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Theoretical Computer Science and Mathematical Logic (32-KTIML)
Supervisor: Mgr. Roman Neruda, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 19.05.2015
Date of assignment: 19.05.2015
Confirmed by Study dept. on: 26.05.2015
Date and time of defence: 20.06.2016 11:30
Date of electronic submission:12.05.2016
Date of submission of printed version:13.05.2016
Date of proceeded defence: 20.06.2016
Reviewers: Mgr. Martin Pilát, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Oblast přírodou motivovaných optimalizačních algoritmů čerpá inspiraci v chování živočichů jako jsou kolonie mravenců nebo včel. Cílem této práce je prozkoumat interakce inspirované sociálními strukturami a využít je pro návrh nových prohledávacích algoritmů. Navržené algoritmy budou implementovány a experimentálně se ověří jejich úspěšnost při řešeni optimalizačních problémů. Součásti práce bude i porovnání s existujícími přístupy.
References
[1] X. Yang: Nature-inspired optimization algorithms, Elsevier, 2014.

[2] J. Goldback: Analyzing the social web, Morgan Kaufmann, 2013.

[3] A.E. Eiben, J. E. Smith: Introduction to evolutionary algorithms, Springer, 2003.

[4] M. Gladwell: The tipping point, Little Brown, 2000.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html