Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Určení fázové rychlosti seismických vln z podobnosti rotačních a translačních seismogramů vzdálených zemětřesení
Thesis title in Czech: Určení fázové rychlosti seismických vln z podobnosti rotačních a translačních seismogramů vzdálených zemětřesení
Thesis title in English: Determination of seismic wave phase velocity using matching the waveforms of rotational and translational seismograms of distant earthquakes
Key words: rotační seismologie, skupinová stanice, fázová rychlost seimických vln, S vlny, povrchové vlny
English key words: rotational seismology, seismic array, seismic wave phase velocity, S-waves, surface waves
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Geophysics (32-KG)
Supervisor: doc. RNDr. Johana Prokop Brokešová, CSc.
Author:
Guidelines
Rotační seismologie je nová seismologická disciplína, která zkoumá rotační složky pohybu půdy při zemětřesení. Narozdíl od translačních složek představujících např. složky vektoru rychlosti pohybu půdy (měřené klasickými seismografy), rotační složky jsou složky vektoru rotace této rychlosti. Jedná se vlastně o prostorové derivace translačních složek nebo jejich jednoduché lineární kombinace. Tyto prostorové derivace je možné určit (mimo jiné) s využitím tzv. skupinové stanice.
Zjistilo se, že některé rotační složky vzdálených zemětřesení vykazují nápadnou podobnost tvaru seismogramů s některými translačními složkami popř. jejich časovými derivacemi (složkami zrychlení pohybu půdy). Tyto korelace mohou být využity k určení fázové rychlosti seismických vln.
Cílem vypisované bakalářské práce je 1) seznámit se se základy rotační seismologie a s určováním rotačních složek pomocí skupinové stanice, 2) určit rotační složky indukované na vybrané lokalitě na našem území zemětřesením o magnitudu Mw 6.9, které se objevilo 24.5. 2014 v Egejském moři, 3) z podobnosti některých rotačních a translačních seismogramů se pokusit odhadnout fázovou rychlost vybraných seismických vln.
References
Časopisecké články doporučené školitelem.
Preliminary scope of work
Rotační seismologie je nová seismologická disciplína, která zkoumá rotační složky pohybu půdy při zemětřesení. Narozdíl od translačních složek představujících např. složky vektoru rychlosti pohybu půdy (měřené klasickými seismografy), rotační složky jsou složky vektoru rotace této rychlosti. Jedná se vlastně o prostorové derivace translačních složek nebo jejich jednoduché lineární kombinace. Tyto prostorové derivace je možné určit (mimo jiné) s využitím tzv. skupinové stanice.
Zjistilo se, že některé rotační složky vzdálených zemětřesení vykazují nápadnou podobnost tvaru seismogramů s některými translačními složkami popř. jejich časovými derivacemi (složkami zrychlení pohybu půdy). Tyto korelace mohou být využity k určení fázové rychlosti seismických vln.
Cílem vypisované bakalářské práce je 1) seznámit se se základy rotační seismologie a s určováním rotačních složek pomocí skupinové stanice, 2) určit rotační složky indukované na vybrané lokalitě na našem území zemětřesením o magnitudu Mw 6.9, které se objevilo 24.5. 2014 v Egejském moři, 3) z podobnosti některých rotačních a translačních seismogramů se pokusit odhadnout fázovou rychlost vybraných seismických vln.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html