Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Mezi ideologií a sportem. Československý armádní sport mezi léty 1948−1963
Thesis title in Czech: Mezi ideologií a sportem. Československý armádní sport mezi léty 1948−1963
Thesis title in English: Between sport and ideology. Czechoslovak military sport in the Years 1948−1963
Key words: Armádní sport|ideologie|Československá armáda|ATK|ÚDA|Dukla|Vrcholový sport|nový socialistický člověka
English key words: Military sport|ideology|Czechoslovak army|ATK|UDA|Dukla|High performance sport|new socialist man
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Czech History (21-UCD)
Supervisor: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 05.05.2015
Date of assignment: 05.05.2015
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 06.05.2015
Date and time of defence: 12.09.2017 09:00
Date of electronic submission:10.08.2017
Date of proceeded defence: 12.09.2017
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem bakalářské práce „Mezi ideologií a sportem. Československý armádní sport mezi léty 1948-1963“ je výzkum vrcholového sportu v československé armádě a především jeho ideologický význam a role v tehdejším Československu. Autor zmapuje historii armádního sportu a podrobí kritické analýze vztah společnosti a establishmentu k danému fenoménu. Práce se bude opírat o prameny z provenience Národního archivu a Vojenského historického archivu. Autor bude také vycházet z odborné literatury, dobového tisku, ikonografického materiálu a výpovědí pamětníků.
References
Prameny- Národní archiv, VÚA.
Tištěné prameny: Rudé právo, Historie a vojenství (VHÚ), ročenka ÚDA, čtvrtletník Dukla sport,
Literatura:
· BAKALÁŘ, Robert. KOTRBA, Jan. V barvách Dukly, Praha: Naše vojsko, 1978
· ČEJKA, Jaroslav. Kulturně výchovná činnost v klubových zařízeních ČSLA Praha: Naše vojsko, 1979
· Dukla: armádní vrcholový sport: 1948−1998. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 1998
· FIRSOV, Zacharij Pavlovič. Sport v sovětské armádě, Praha: Naše vojsko, 1953
· GLUCKSELIG, Josef. Červenožlutý dres: publikace k 25. výročí Dukly Praha, Praha: Magnet, 1973
· HAMÁČEK, Miroslav a kol. Album úspěšných sportovců za 20 let sjednocené tělovýchovy: 1948- Praha : VTJ Dukla, 1968
· HUDEC, Jaroslav. Podíl kulturně výchovné činnosti na zvyšování bojové pohotovosti ČSLA, Praha: Naše vojsko, 1978
· MOHORITA, Ivan a kol. 20 let Dukly Praha: příspěvek k dějinám tělovýchovy a sportu v Čs. lid. armádě, Praha: Naše vojsko, 1968
· PRIŠČÁK, Jaroslav. Sport se jménem Dukla: šedesát let armádního vrcholového sportu 1948-2008, Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2008
· ROHÁČOVÁ, Ivana a kol. Šedesát pět let armádního vrcholového sportu: kapitoly z dějin a současnosti ASC Dukla, Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2008
· SCHURMAN, Ivan. 15 let v armádním dresu Dukla Praha, Praha: Naše vojsko, 1963
· SVÁCHA, Rostislav a kol. Kulturní politika KSČ v armádě: vybrané přednášky a statě Praha: Naše vojsko, 1978
· UHLÍŘ, Jan. Sokol proti totalitě 1938−1952, Praha: Univerzita Karlova, 2001
· ZÁTOPKOVÁ, Dana, ZÁTOPEK, Emil. Dana a Emil Zátopkovi vypravují, Praha: STN, 1962
· KOPEČNÝ, Ivan. Přímo hleď! - Životopisná vyprávění příslušníků Československé lidové armády, Diplomová práce, Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2012
· MIKULECKÁ, Marta. Československé spartakiády jako příklad zneužití sportu v rámci totalitního režimu, Diplomová práce, Praha: VŠE, 2009
· URBÁNEK, Miroslav. Vývoj sokolského hnutí v ČSR po únoru 1948 a pronásledování členů tělovýchovné organizace Sokol, Diplomová práce, Praha: Univerzita Karlova 2012
· PŘÍVĚTIVÝ, Lubomír, Vojenská tělovýchova, Diplomová práce, Praha: Univerzita Karlova, 2004- nejspíše příručka, asi o AČR
OKLEŠTĚK, Martin. Únor 1948 a organizace československého sportu, Diplomová práce, Praha 2013
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html