Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Sociální práce s klienty se zrakovým postižením
Thesis title in Czech: Sociální práce s klienty se zrakovým postižením
Thesis title in English: Social Work with Visually Impaired Clients
Key words: Akceptace, asistence, domov pro zrakově postižené, kompenzační pomůcky, kompenzační smysly, orientační systém, prostorová orientace, schopnost samostatného pohybu, sociální služby pro zrakově postižené, tyflorehabilitace, zraková vada, zrakově postižený
English key words: Ability of unassisted movement, acceptation, assistance, asylum for the visually handicapped, compensation senses, compensation tools, eyesight defect, spacial orientation, social services for visually handicapped people, typhlo-rehabilitation, visually impaired person
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Supervisor: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 04.05.2015
Date of assignment: 04.05.2015
Confirmed by Study dept. on: 04.05.2015
Date and time of defence: 09.06.2016 09:00
Date of electronic submission:03.05.2016
Date of proceeded defence: 09.06.2016
Opponents: doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
 
 
 
Guidelines
Teoretické vymezení etiologie, symptomatologie a důsledků zrakové vady na člověka.
Deskripce sociálních služeb pro klienty se zrakovým postižením.
Šetření poskytování sociálních služeb a programu institucí pro klienty se zrakovým postižením.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html