Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Study of neutrino interactions at NOvA experiment
Thesis title in Czech: Studium interakcí neutrin na experimentu NOvA
Thesis title in English: Study of neutrino interactions at NOvA experiment
Key words: Neutrino, NOvA
English key words: Neutrino, NOvA
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: dissertation
Thesis language: angličtina
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: RNDr. Karel Soustružník, Ph.D.
Author:
Guidelines
Cílem práce bude studium interakcí neutrin v detektorech experimentu NOvA. Řešitel by měl získat praktické dovednosti a zkušenosti s výběrem dat a jejich statistickým zpracováním. Součástí práce bude i studium doporučené odborné literatury.
References
Jennifer A. Thomas, Patricia L. Vahle, Neutrino Oscillations, Present Status and Future Plans. World Scientific, 2008.
K.Zuber, Neutrino Physics, Series in High Energy Physics, Cosmology and Gravitation Series. Taylor & Francis, 2004.
Carlo Giunti and Chung W. Kim, Fundamentals of Neutrino Physics and Astrophysics. Oxford University Press, 2007.
Interní články členů NOvA kolaborace.
Prezentace členů NOvA kolaborace na neutrinových konferencích.
Publikované články jiných neutrinových kolaborací, např. MINOS,MINOS+,T2K, Daya Bay.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html