Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Interpretace finské lidové slovesnosti v současné hudbě
Thesis title in Czech: Interpretace finské lidové slovesnosti v současné hudbě
Thesis title in English: Interpretation of Finnish Oral Tradition in Contemporary Music
Key words: finská lidová slovesnost, finské lidové básnictví, finská folklorní hudba, finská metalová hudba, hudební texty
English key words: Finnish oral tradition, Finnish oral poetry, Finnish folk music, Finnish metal music, lyrics
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Supervisor: Mgr. Jan Dlask, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 30.04.2015
Date of assignment: 30.04.2015
Confirmed by Study dept. on: 21.05.2015
Date and time of defence: 08.09.2016 09:30
Date of electronic submission:26.07.2016
Date of proceeded defence: 08.09.2016
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Michal Švec
 
 
 
Guidelines
Práce zaměřena na výskyt finské lidové slovesnosti v současných hudebních textech. Východiskem je teze Eliase Lönnrota, kterou napsal ve svém úvodu ke sbírce finské lidové lyriky Kanteletar o tom, že lidová slovesnost se ve Finsku dělí na lyriku interpretovanou ženami a epiku interpretovanou muži.
osnova:
1) Úvod
2) Vymezení pojmů
3) Postavení lidové slovesnosti ve finské kultuře
4) Hudební interpreti navazující na ženskou tradici lyriky
5) Hudební interpreti navazující na mužskou tradici epiky
6) Závěr
References
LÖNNROT, Elias: Kanteletar, elikkä, Suomen kansan vanhoja lauluja ja virsiä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2005
LÖNNROT, Elias: Kanteletar: finská národní lyrika. Praha : Neubert, 1904
SUOMEN KANSAN VANHAT RUNOT [on-line databáze]. Suomalaisen kirjallisuuden seura. Dostupné z http://skvr.fi/
TALVE, Ilmar: Finnish folk culture. Helsinki: Finnish literarture society, 1997
SIIKALA, Anna-Leena: Itämerensuomalaisten mytologia. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2012
APO, Satu: Gender and Folklore: Perspectives on Finnish and Karelian Culture. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1998
LÖNNROT, Elias: Kalevala. Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1964
LÖNNROT, Elias: Kalevala. Praha: Academia, 2014
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html