Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Cesta kněžny Eleonory ze Schwarzenbergu do Británie roku 1838 a její syn Walter Prosper
Thesis title in Czech: Cesta kněžny Eleonory ze Schwarzenbergu do Británie roku 1838 a její syn Walter Prosper
Thesis title in English: The journey of Princess Eleonore of Schwarzenberg to Great Britain in 1838 and her son Walter Prosper
Key words: Schwarzenbergové, Eleonora ze Schwarzenbergu, cesta, Velká Británie, Jan Adolf II. ze Schwarzenbergu, Walter Prosper, smrt, pohřeb, rituál, hrobka
English key words: Schwarzenberg family, Eleonore of Schwarzenberg, journey, Great Britain, Johann Adolf II. of Schwarzenberg, Walter Prosper, death, funeral, burial, ritual, crypt
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of General History (21-USD)
Supervisor: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 29.04.2015
Date of assignment: 29.04.2015
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 07.05.2015
Date and time of defence: 06.02.2017 09:00
Date of electronic submission:06.01.2017
Date of proceeded defence: 06.02.2017
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Tato studie si klade za cíl popsat cestu kněžny Eleonory ze Schwarzenbergu (1812-1873) do Británie. Důvodem cesty, kterou Eleonora absolvovala se svým manželem Janem Adolfem II., byla účast knížete Schwarzenberga na korunovaci královny Viktorie, kam byl kníže vyslán jako záslupce rakouského císaře Ferdinanda I. V této souvislosti zaslouží zmínku i osoba Eleonořina syna Waltera Prospera, jenž byl s největší pravděpodobností počat právě na zmíněné cestě do Británie. Ovšem původ Waltera Prospera, který zemřel v útlém věku dvou let života, je dodnes opředen četnými nejasnostmi, a proto bude dalším cílem této práce objasnění zmíněných pochybností.
References
BEZECNÝ, Zdeněk – GAŽI, Martin – PUTNA, Martin C. (edd.), Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii, České Budějovice, 2013
BEZECNÝ, Zdeněk, Příliš uzavřená společnost. Orličtí Schwarzenbergové a šlechtická společnost v Čechách v druhé polovině 19. a na počátku 20. století, České Budějovice, 2008
LENDEROVÁ, Milena., RÝDL, Karel, Radostné dětství? Dítě v Čechách devatenáctého století, Praha, Litomyšl: Paseka, 2006
MARKUS, Antonín, Rod knížat ze Schwarzenberku, Třeboň, 1936
MATĚJČEK, Jiří, Šlechta v českých zemích v 19. století (první pokus o přehled), in: Slezský sborník 98, Opava 2000
PAVLATOVÁ, Ludmila, Dvojí pojednání o výchově šlechtické mládeže koncem 18. století a počátkem 19. století, in: Studie k sociálním dějinám I, Opava, 1997
VYBÍRAL, Jindřich, Století dědiců a zakladatelů. Architektura jižních Čech v období historismu, Praha, 1999
ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal – STELLNER, František, Encyklopedie knížecích rodů zemí Koruny české, Praha, 2006
ŽUPANIČ, Jan, Nová šlechta Rakouského císařství, Praha, 2006
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html