Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Značkování grafů a příbuzné problémy diskrétní optimalizace
Thesis title in Czech: Značkování grafů a příbuzné problémy diskrétní optimalizace
Thesis title in English: Graph labeling and related problems of discrete optimization
Key words: rainbow connection, L(p,q)-labeling, restricted graph classes, computational complexity, effective algorithms
English key words: rainbow connection, L(p,q)-labeling, restricted graph classes, computational complexity, effective algorithms
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: dissertation
Thesis language:
Department: Department of Applied Mathematics (32-KAM)
Supervisor: doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D.
Author:
Guidelines
Cílem práce je prozkoumat výpočetní složitost problému rainbow connection a příbuzných problémů z diskrétní optimalizace, např. určení výpočetní složitosti problému L(p,q)-barvení (např. na intervalových grafech). Lze očekávat, že tyto problémy budou v obecném případě NP-těžké, proto je vhodné dále studovat jejich zúžení na specifické třídy grafů, parametrizovanou složitost, aproximovatelnost, apod.
References
I. Schiermeyer: Progress on Rainbow Connection. CTW 2010: pp 153-156, 2010.

T. Calamoneri: The L(h,k)-Labelling problem: An updated Survey and Annotated Bibliography, the Computer Journal, 54(8), pp. 1344-1371, 2011.

J. Hromkovic: Algorithmics for hard problems - introduction to combinatorial optimization, randomization, approximation, and heuristics, Springer 2001

R. G. Downey, M. R. Fellows: Parameterized Complexity, Springer-Verlag, 1999.

M. R. Garey, D. S. Johnson: Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness, W. H. Freeman (1979)

další časopisecká literatura dle doporučení školitele
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html