Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Životní cíle v mezigeneračním srovnání
Thesis title in Czech: Životní cíle v mezigeneračním srovnání
Thesis title in English: Life Goals - An Intergenerational Comparison
Key words: životní cíle, osobní pohoda, životní smysluplnost, sociodemografické proměnné
English key words: Life goals, Well-being, Meaning of life, Sociodemographic factors
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Psychology (21-KPS)
Supervisor: prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 13.04.2015
Date of assignment: 13.04.2015
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 16.04.2015
Date and time of defence: 25.01.2017 00:00
Date of electronic submission:14.12.2016
Date of proceeded defence: 25.01.2017
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce kriticky zhodnotí současný stav poznání týkající se koncepce životních cílů a jejich role v kontextu osobní pohody (well-being) (Schmuck & Sheldon, 2001). Představí vybrané koncepce životních cílů (Grouzet et al., 2005; Austin & Vancouver, 1996), možnosti jejich klasifikace, rozliší krátkodobé a dlouhodobé životní cíle, cíle vnitřní a vnější (Kasser & Ryan, 1996), dále sebezdokonalující cíle a cíle sebepřesahující.
V empirické části se práce bude zabývat utvářením a naplňováním životních cílů v mezigeneračním srovnání. Výzkumný soubor bude tvořen mladými dospělými a jedinci z generace jejich rodičů, respektive prarodičů. Výzkumný design kombinuje kvantitativní a kvalitativní výzkumné metody. Kvantitativní část výzkumu bude uskutečněna pomocí dotazníkových metod vztahujících se k životním cílům a osobní pohodě. V části kvalitativní budou vybraní jedinci (na základě výsledků kvantitativního šetření) dále dotazováni formou rozhovoru.
References
Austin, J.T.,& Vancouver, J.B. (1996). Goal constructs in psychology: Structure, process,
and content. Psychological Bulletin, 120 (3), 338-375.

Ebner, N., Freund, A., & Baltes, P. (2006). Developmental changes in personal goal orientation from young to late adulthood: From striving for gains to maintenance and prevention of losses. Psychology and Aging, 21(4), 664-678.

Grouzet, F., Kasser, T., Ahuvia, A., Dols, J., Kim, Y., Lau, S., Ryan, R., Saunders, S., Schmuck, P., & Sheldon, K. (2005). The Structure of Goal Contents Across 15 Cultures. Journal of Personality and Social Psychology, 89(5), 800-816.

Headey, B. (2008). Life Goals Matter to Happiness: A Revision of Set-Point Theory. Social Indicators Research, 86(2), 213-231.

Jayawickreme, E., Forgeard, M., & Seligman, M. (2012). The engine of well-being. Review of General Psychology, 16(4), 327-342.

Kasser, T., & Ryan, R. M. (1996). Further examining the American dream: Differential correlates of intrinsic and extrinsic goals. Personality and Social Psychology Bulletin, 22, 280-287.

Lyubomirsky, S., King, L., & Diener, E. (2005). The Benefits of Frequent Positive Affect: Does Happiness Lead to Success? Psychological Bulletin, 131(6), 803-855.

Schmuck, P. & Sheldon, K.M. (Eds) (2001). Life goals and well-being: Towards a positive psychology of human striving. Seattle: Hogrefe & Huber Publishers.

Tay, L., & Diener, E. (2011). Needs and subjective well-being around the world. Journal of Personality and Social Psychology, 101(2), 354-365.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html