Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Probe methods for diagnostics of plasmatic systems for deposition of thin films
Thesis title in Czech: Sondové metody pro diagnostiku plazmatických systémů pro depozice tenkých vrstev
Thesis title in English: Probe methods for diagnostics of plasmatic systems for deposition of thin films
Key words: plovoucí harmonická sonda, plazmatická tryska, reaktivní naprašování, pulzní výboj, in-situ impedanční spektroskopie
English key words: floating harmonic probe, plasma jet, reactive sputtering, pulsed discharge, in-situ impedance spectroscopy
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: dissertation
Thesis language: angličtina
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
Author: Mgr. Michal Zanáška, Ph.D. - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 25.09.2015
Date of assignment: 25.09.2015
Confirmed by Study dept. on: 02.10.2015
Date and time of defence: 31.05.2019 09:15
Date of electronic submission:28.03.2019
Date of submission of printed version:28.03.2019
Date of proceeded defence: 31.05.2019
Opponents: Pavel Dvořák
  doc. RNDr. Vítězslav Straňák, Ph.D.
 
 
Advisors: doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
Mgr. Zdeněk Hubička, Ph.D.
Guidelines
Disertace je zaměřeno na experimentální výzkum nízkoteplotního plazmatu generovaného v systémech s dutou katodou. Pokročilé metody diagnostiky plazmatu budou aplikovány v depozičních plazmových systémech při reaktivním pulzním naprašování dielektrických tenkých vrstev. Plazmatické systémy budou využity pro depozice převážně vrstev Fe2O3 nebo Fe1-xZnxO, které budou následně sulfurizovány na FeS2 nebo Fe1-xZnxS jako perspektivní materiál na levnou výrobu tenkovrstvého fotovoltaického článku. Výzkum bude dále zaměřen také na přípravu tenkých vrstev ZnO, TiO2 atp. jako vhodných kandidátů na výsledné vytvoření heterogenního P-N přechodu. Deponované vrstvy budou charakterizovány řadou pokročilých technik.
References
Bittencourt J.A., Fundamentals of Plasma Physics, Springer, New York, 2004, ISBN 0-387-20975-1.

Hutchinson I.H., Principles of Plasma Diagnostics, Cambridge University Press, 2002, ISBN 0-521-80389-6.

Lieberman, M.A., Lichtenberg, A.J., Principles of plasma discharges and material processing, Wiley-Interscience, ISBN 0-471-72001-1.

Další, převážně časopisecká literatura, podle dohody s vedoucím práce.
Preliminary scope of work
Disertace je zaměřeno na experimentální výzkum nízkoteplotního plazmatu generovaného v systémech s dutou katodou. Pokročilé metody diagnostiky plazmatu budou aplikovány v depozičních plazmových systémech při reaktivním pulzním naprašování dielektrických tenkých vrstev. Plazmatické systémy budou využity pro depozice převážně vrstev Fe2O3 nebo Fe1-xZnxO, které budou následně sulfurizovány na FeS2 nebo Fe1-xZnxS jako perspektivní materiál na levnou výrobu tenkovrstvého fotovoltaického článku. Výzkum bude dále zaměřen také na přípravu tenkých vrstev ZnO, TiO2 atp. jako vhodných kandidátů na výsledné vytvoření heterogenního P-N přechodu. Deponované vrstvy budou charakterizovány řadou pokročilých technik.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dis-abs.php?id=313
Preliminary scope of work in English
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dis-abs.php?id=313
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html