Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Porovnání ročního tréninkového cyklu (RTC) čtyř týmů na základě vybraných indikátorů zatížení ve florbalu
Thesis title in Czech: Porovnání ročního tréninkového cyklu (RTC) čtyř týmů na základě vybraných indikátorů zatížení ve florbalu
Thesis title in English: Comparison annual training cycle of four teams in a base of chosen indicators of training load in floorball
Key words: florbal, roční tréninkový cyklus, objem zatížení, specifičnost zatížení, tréninková jednotka
English key words: floorball, annual training cycle, training volume, specifity of training load, training unit
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Supervisor: doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 10.04.2015
Date of assignment: 10.04.2015
Date and time of defence: 05.05.2015 11:00
Venue of defence: seminární místnost PPD
Date of electronic submission:10.04.2015
Date of submission of printed version:10.04.2015
Date of proceeded defence: 05.05.2015
Reviewers: Zdeněk Skružný
 
 
 
Guidelines
1. ÚVOD 8
2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA SPORTOVNÍHO TRÉNINKU
2.1 Řízení sportovního tréninku
2.2 Stavba tréninku
2.3 Teoretický koncept tréninku
2.5 Popis sledovaných týmů
3 FORMULACE PROBLÉMU
4 METODOLOGIE PRÁCE
4.1 Cíle a úkoly práce
4.2 Metodika práce
4.3 Rozbor použitých pramenů a literatury
4.4 Diskuse k metodologii práce
5 VÝSLEDKOVÁ ČÁST
5.1 Roční tréninkový cyklus týmu 1
5.2 Roční tréninkový cyklus týmu 2
5.1 Roční tréninkový cyklus týmu 3
5.2 Roční tréninkový cyklus týmu 4
6. DISKUSE
7. ZÁVĚR
8. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
Preliminary scope of work
Porovnat 4 vrcholové týmy florbalu:
tým 1: HC Rychenberg
tým 2: TJ Chodov (ročník 2005)
tým 2: TJ Chodov (ročník 2013)
tým 2: Tatran Střešovice
Všechny týmy budou porovnány z hlediska OTU i STU v jednotlivých mikrocyklech RTC (obsah, objem)
Preliminary scope of work in English
Comparison of 4 top teams in floorball:
Team 1: HC Rychenberg
Team 2: TJ Chodov (ročník 2005)
Team 3: TJ Chodov (ročník 2013)
Team 4: Tatran Střešovice
All teams will be compared from volume and specifity of training load in parts of annual training cycle
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html