Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Vývoj databázového rozhraní pro počítačový slovník
Thesis title in Czech: Vývoj databázového rozhraní pro počítačový slovník
Thesis title in English: Development of database application for computer glossary
Key words: Slovníková aplikace, databázová aplikace, vývoj aplikace, agilní metodika, framework, vývojové prostředí, jednotkové testy, funkční testy.
English key words: Glossary application, database application, application development, agile methodologies, framework, development environment, unit test, factory acceptance test.
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Supervisor: PhDr. Josef Procházka, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 09.04.2015
Date of assignment: 09.04.2015
Date and time of defence: 23.05.2016 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R013B, 013B, Zelená učebna, přízemí, KITTV
Date of electronic submission:15.04.2016
Date of proceeded defence: 23.05.2016
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: PhDr. Miloš Prokýšek, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
• Analyzujte a zhodnoťte aktuálně dostupné slovníky a slovníkové aplikace z hlediska dostupnosti, poskytovaných uživatelských funkcí a metod plnění obsahu
• Specifikujte nejčastější problémy existujících aplikací
• Definujte základní funkce a rozhraní vlastní aplikace
• Vytvořte návrh slovníkové aplikace včetně zmapování rolí a procesů
• Navrhněte konceptuální a fyzický model databáze aplikace
• Implementujte funkční část vlastní slovníkové aplikace včetně jednotkových a akceptačních testů
• Ověřte modelovou aplikaci a vyhodnoťte možnosti dalšího rozšíření aplikace
Preliminary scope of work
Cílem práce je vytvoření modelového postupu návrhu databázové aplikace včetně dodržení agilních metodik vývoje. Součástí práce je rovněž nezbytná analýza aktuálně dostupných řešení, nasazení vhodné techniky vývoje, realizace a ověření modelového řešení.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html