Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Metoda Monte-Carlo v jaderné spektroskopii
Thesis title in Czech: Metoda Monte-Carlo v jaderné spektroskopii
Thesis title in English: Monte Carlo method in nuclear spectroscopy
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
Author:
Guidelines
.
References
.
Preliminary scope of work
Metoda MC je výpočetní metoda umožňující modelovat průchod záření komplikovanou
strukturou. Nachází bohaté využití při návrhu detekčních zařízení, radiačního
stínění, při analýze naměřeých experimentálních dat ale i v radiační medicíně.
V praktiku jaderné fyziky lze studentům touto metodou "zviditelnit" procesy,
které vedou k odezvě detektrů na záření a přispět tak jejich lepšímu pochopení.
Náplní práce je návrh a realizace
nové úlohy "Metoda Monte-Carlo v jaderné spektroskopii", její odzkoušení a vypracování
návodu. Téma je vhodné pro bakalářskou práci studenta jaderné fyziky nebo jako
diplomová práce pro studenta pedagogiky.
Preliminary scope of work in English
.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html