Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Pozitronová emisní tomografie (PET)
Thesis title in Czech: Pozitronová emisní tomografie (PET)
Thesis title in English: Positron Emission Tomography (PET)
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
Author:
Guidelines
.
References
.
Preliminary scope of work
PET je moderní metoda, která se uplatňuje zejména v lékařské diagnostice. Je jedním
z pilířů výzkumu mozku. Přepracováním úlohy "Studium anihilace pozitronů" v praktiku
jaderné fyziky je možné zpřístupnit studentům praktika princip metody PET.
Náplní práce je
návrh a realizace nové úlohy "Pozitronová emisní tomografie", její odzkoušení
a vypracování návodu.
Téma je vhodné pro bakalářskou práci studenta jaderné fyziky nebo jako
diplomová práce pro studenta pedagogiky.
Preliminary scope of work in English
.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html