Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 363)
Assignment details
   Login via CAS
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou stiff person syndrom
Thesis title in Czech: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou stiff person syndrom
Thesis title in English: Case report of patient with stiff person syndrome diagnosis
Key words: stiff person syndrom, Moerschův-Woltmanův syndrom, protilátky proti dekarboxyláze kyseliny glutamové (anti-GAD protilátky)
English key words: stiff person syndrome, Moersch- Woltman syndrome, antibodies anti glutamic acid decarboxylase (anti-GAD antibodies)
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Fyzioterapie (51-500400)
Supervisor: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 23.03.2015
Date of assignment: 23.03.2015
Date and time of defence: 20.05.2015 00:00
Date of electronic submission:09.04.2015
Date of submission of printed version:10.04.2015
Date of proceeded defence: 20.05.2015
Reviewers: Mgr. Bronislava Marková
 
 
 
Preliminary scope of work
Cílem této práce bylo přiblížit problematiku stiff person syndromu. Obecná část bakalářské práce popisuje kineziologické aspekty bederní páteře a pánve, které bývají nejčastěji postiženy. Dále je v práci uvedena etiologie a patofyziologie vzniku stiff person syndromu, klinický nález, diagnostika a možnosti léčby. Práce rovněž popisuje některé rehabilitační postupy, které jsou neodmyslitelnou částí celkové péče. Speciální část zahrnuje kazuistiku fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou stiff person syndrom.
Preliminary scope of work in English
The aim of this study was to approach the issue of stiff person syndrome. The general part of the thesis describes kinesiology aspects of lumbar spine and pelvis, which are most often affected. Furthermore the study also indicated etiology and pathophysiology of stiff person syndrome, clinical findings, diagnosis and treatment options. The work also describes some rehabilitation procedures that are inherent in the overall care. Special section includes a case study of physiotherapy care of a patient with stiff person syndrome.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html