Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Nepovolené podpůrné prostředky ve sportu a jejich prevence
Thesis title in Czech: Nepovolené podpůrné prostředky ve sportu a jejich prevence
Thesis title in English: Illegal support resources in the sport and prevention of these means
Key words: doping, atletika, prevence, antidopingové organizace
English key words: doping, athletics, prevention, anti-doping organizations
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Chemistry Education (31-280)
Supervisor: RNDr. Renata Šulcová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 26.03.2015
Date of assignment: 26.03.2015
Date of electronic submission:24.08.2015
Date of submission of printed version:24.08.2015
Date of proceeded defence: 07.09.2015
Reviewers: RNDr. Danuše Součková, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Bakalářská práce bude zaměřena na problematiku dopingu a ostatních podpůrných prostředků, které jsou ve sportu zakázány, zejména pak v atletice. Zabývá se antidopingovými organizacemi a antidopingovými testy, dále budou v práci obsaženy informace o dopingových látkách a metodách, jejich účincích i zdravotních rizicích. Především kvůli zdravotnímu nebezpečí je ve studii zahrnuta prevence dopingu na základních a středních školách, tak jako návrh pracovních listů, které by ve školách mohly být využity k informativním účelům o dopingu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html