Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Vliv hraní hry Abaku na početní dovednosti žáků a jejich porozumění matematickým operacím
Thesis title in Czech: Vliv hraní hry Abaku na početní dovednosti žáků a jejich porozumění matematickým operacím
Thesis title in English: The influence of playing Abaku game on pupils' numerical skills and their understanding of mathematical operations
Key words: matematika, základní škola, hra, Abaku, žák, numerické dovednosti
English key words: mathematics, elementary school, game, Abaku, pupil, numerical skills
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Supervisor: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 13.03.2015
Date of assignment: 13.03.2015
Date and time of defence: 13.09.2017 08:30
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R302, 302, Knihovna KMDM, 3. patro, vpravo
Date of electronic submission:11.07.2017
Date of proceeded defence: 13.09.2017
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je popsat rozvoj numberických a strategických dovedností u žáků základní školy při hraní hry Abaku formou případových studií.

1. Studentka provede rešerši dostupné literatury týkající se hry Abaku a dále her na rozvoj numerických dovedností obecně. V teoretické části práce popíše didaktický potenciál Abaku a srovná hru s jinými hrami podobného typu.

2. Na základě studia odborných článků popíše možné související výzkumy rozvoje numerických dovedností při hraní jiných typů her.

3. V praktické části práce se zaměří na a) porovnání dvou paralelních tříd, z nichž jedna bude hrát Abaku a druhá ne, z hlediska rozvoje numerických a strategických dovedností (formou pre-testu a post-testu a průběžného sledování tříd a zadávání dotazníků), b) kvalitativní popis výše uvedeného rozvoje u konrétní skupiny žáků (na základě pre-testu, post-testu, průběžných rozhovorů a online záznamů jejich hraní hry Abaku).

4. Závěr bude kromě výsledků obou směrů výzkumu obsahovat též didaktická doporučení.

References
České zdroje pro didaktiku matematiky

Časopis Matematika, fyzika, informatika (obsahy jednotlivých čísel jsou zde: http://www.mfi.upol.cz/index.htm)
Časopis Učitel matematiky (www.suma.jcmf.cz/ucitelmatematiky)
Časopis Pokroky matematiky, fyziky a informatiky (http://www.jcmf.cz/?q=cz/node/39)
Časopis Rozhledy matematicko-fyzikální (www.suma.jcmf.cz/rozhledy)
Časopis Scientia in educatione (www.scied.cz)
Sborníky z místních konferencí (některé jsou ke stáhnutí na www.suma.jcmf.cz)
Elektronická databáze starších matematických článků (i některých didaktických) (http://dml.cz/)
Časopis Pedagogika (http://userweb.pedf.cuni.cz/pedagogika/)
www.theses.cz

Zahraniční zdroje

Databáze Eric
www.books.google.com
www.scholar.google.com
Placené zdroje:EBSCOhost, Kluwer/Springer, ProQuest Central, Scopus, SpringerLink - časopisy Educational studies in mathematics, Journal of mathematics teacher education, ZDM, International Journal of Science and Mathematics Education, Mathematics Education Research Journal), Web of Knowledge.
Sborníky z některých důležítých konferencí. Řada z nich se najde pomocí databáze Eric. Sborníky z konference CERME.
Preliminary scope of work
Práce se bude zabývat hrou Abaku. Abaku je hra s čísly podobná hře Scrabble. Cílem práce je zjistit, zda existuje vztah mezi hraním hry Abaku a početními dovednostmi žáků a jejich porozuměním matematickým operacím.
Preliminary scope of work in English
This thesis will focuse on the Abaku game. Abaku is a game with numbers similar to Scrabble. The aim of the thesis is to find out whether there is a relation between playing the Abaku game and pupils' numerical skills and their understanding of mathematical operations.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html