Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Klonální růst a generativní rozmnožování rostlin v proměnlivém prostředí
Thesis title in Czech: Klonální růst a generativní rozmnožování rostlin v proměnlivém prostředí
Thesis title in English: Plant clonal growth and sexual reproduction in changeable environments
English key words: clonal growth, sexual reproduction, comparative demography, plant life histories
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Botany (31-120)
Supervisor: RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.
Author:
Preliminary scope of work
Velká většina rostlin je schopna klonálního růstu. Tvorba nových odnoží však rostlinu stojí zdroje, které pak nemůže investovat do generativního rozmnožování. Existují klonální rostliny, které klonální růst takřka nevyužívají (nebo jen při specifických přležitostech jako např. po disturbanci) a zároveň rostliny, které se rozmnožují generativně jen minimálně (např. většina vodních rostlin, některé ostřice). Podobný gradient v míře využívání klonálního růstu však můžeme pozorovat i v rámci jednotlivých druhů v závislosti na podmínkách, v nichž se druh nachází. Cílem práce je rešerše existujících informací o tom, jaké podmínky (intesita kompetice, disturbance atd.) způsobují posun ke větší míře spoléhání na klonální růst a v jakých porstředích se spíše vysktují druhy schopné dynamicky měnit míru alokace do klonálního růstu a generativního rozmnožování.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html