Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Dopady velkoplošných sečí na populační biologii rostlin
Thesis title in Czech: Dopady velkoplošných sečí na populační biologii rostlin
Thesis title in English: The impacts of large-scale haycuts on plant population biology
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Botany (31-120)
Supervisor: RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.
Author:
Preliminary scope of work
Otázky
Jak často je narušeno sečí kvetení u různých druhů rostlin? Závisí to na jejich vlastnostech?
Těží neposečené populace rostlinných druhů (např. v lemech u silnic) z toho, že seč postihla jejich sousedy, nebo to naopak omezuje i jejich reprodukční úspěch?
Jak se mění před a po seči četnosti jednotlivých skupin opylovačů?
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html