Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Autorská pohádka první poloviny dvacátých let 20. století
Thesis title in Czech: Autorská pohádka první poloviny dvacátých let 20. století
Thesis title in English: Author fairy tale at the begining of the twenties of the 20th century
Key words: Autorská pohádka, sociální pohádka, Jiří Wolker, Marie Majerová, Rudolf Medek, Jaromír John, Nůše pohádek
English key words: Literary fairytale, social fairytale, Jiří Wolker, Marie Majerová, Rudolf Medek, Jaromír John, Nůše pohádek
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Czech and Comparative Literature (21-UCLK)
Supervisor: doc. PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.03.2015
Date of assignment: 09.03.2015
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 17.03.2015
Date and time of defence: 05.09.2016 00:00
Date of electronic submission:08.08.2016
Date of proceeded defence: 05.09.2016
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Autorka se pokusí charakterizovat žánr autorské pohádky, jak se utvářel v letech po první světové válce. Východiskem práce bude širší literární kontext a polemiky o možnostech a perspektivách žánru, které se odehrávaly v průběhu dvacátých let. Dále se práce bude opírat především o srovnání sociální pohádky (J. Wolker), pohádky s tematikou války (M. Majerová, R. Medek) a s tematikou domova (J. John), a konečně autorských pohádek obsažených v trojici sborníků Nůše pohádek (1918, 1919, 1920).
References
Červenka, Jan: O pohádkách. Sborník statí a článků (SNDK, Praha 1960)
Frey, Jaroslav: Boj o pohádku (Život a práce, Praha 1942)
Chaloupka, Otakar: Próza pro děti a mládež. Její otázky, působení a perspektivy. (Albatros, Praha 1989)
Chaloupka, Otakar: Rodina a počátky dětského čtenářství (Victoria Publishing, Praha 1995)
Chaloupka, Otakar a Voráček, Jaroslav: Kontury české literatury pro děti a mládež (Albatros, Praha 1984)
Mocná, Dagmar: Encyklopedie literárních žánrů (Paseka, Praha 2004)
Propp, Vladimir: Morfologie pohádky a jiné studie (H & H, Jinočany 1999)
Sirovátka, Oldřich: Česká pohádka a pověst v lidové tradici a dětské literatuře (Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, Brno 1998)
Šmahelová, Hana: Návraty a proměny: Literární adaptace lidových pohádek (Albatros, Praha 1989)
Vařejková, Věra: Česká autorská pohádka (CERM, Brno 1998)
Polemiky o pohádku v časopise Úhor, 1913 a 1929
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html