Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Лінгвокультурний простір української альтернативної музики (музика незалежної України)
Thesis title in thesis language (Ukrainian): Лінгвокультурний простір української альтернативної музики (музика незалежної України)
Thesis title in Czech: Lingvo-kulturní prostor ukrajinské alternativní hudby (hudba nezávislé Ukrajiny)
Thesis title in English: Lingua-cultural space of Ukrainian alternative music (music of independent Ukraine)
Key words: Alternativní hudba, rocková hudba, bilingvismus, suržyk, jazykové vědomí.
English key words: Alternative music, rock music, bilingual tendencies, surzhyk, language awareness.
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: ukrajinština
Department: Institute of East European Studies (21-UVES)
Supervisor: doc. Tetiana Sverdan, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 12.03.2015
Date of assignment: 12.03.2015
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 16.04.2015
Date and time of defence: 16.09.2016 10:00
Date of electronic submission:05.08.2016
Date of proceeded defence: 16.09.2016
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce si klade za cíl prezentovat alternativní hudbu nezávislé Ukrajiny jako rovnoprávnou součást světové kultury a důležitý zdroj vlivu na společenské vědomí. Budou zkoumány kulturní a lingvistické aspekty ukrajinských písní, vliv sociálních a politických událostí na změnu hudebních tendencí a jejich projev v písňových textech. Důraz bude kladen na projev bilingvismu a jiných jazykových jevů ve vybraných písních, tento jev bude zkoumán jako odraz jazykové situace na Ukrajině.
References
Bilaniuk L. Contested Tongues: Language Politics and Cultural Correction inUkraine. – Cornell, 2005.
Klid B. Rock, pop and politics in Ukraine`s 2004 presidential campaign and Orange Revolution // Journal of Communist Studies and Transition Politics. – 2000. – n. 23(1).
Біланюк Л. Рок, зроблений в Україні: мовна політика у сфері популярної музики// Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві.- Київ, 2012.
Євтушенко О. Обличчя музики: Творчі портрети українських зірок. – Тернопіль, 2006.
Євтушенко Олександр Україна in Rock. – Kиїв, 2007.
Терещенко А. Сучасна українська музична культура. Історичний аспект. Критерії і судження. – Київ, 2003. – Вип. 3.
Шульгіна В. Д. Нариси з історії української музичної культури: джерелознавчий по­шук. – Київ: ДАКККіМ, 2007.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html