Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Investigation of proteolytic enzymes expression in different tissues at the transgenic animal model of Huntington disease by means of biochemical and immunohistochemical methods
Thesis title in Czech:
Thesis title in English: Investigation of proteolytic enzymes expression in different tissues at the transgenic animal model of Huntington disease by means of biochemical and immunohistochemical methods
Key words: proteoolytické enzymy, transgenní zvířecí model, Huntingtonova choroba, biochemie, imunohistochemie
English key words: proteolytic enzymes, transgenic animal model,Huntington disease, biochemistry, immunohistochemistry
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Biochemical Sciences (16-16160)
Supervisor: prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 27.02.2015
Date of assignment: 13.07.2015
Date and time of defence: 15.09.2015 00:00
Date of electronic submission:01.09.2015
Date of proceeded defence: 15.09.2015
Opponents: RNDr. Bc. Eva Novotná, Ph.D.
 
 
 
Advisors: MUDr. Taras Ardan, Ph.D.
Guidelines
Samostatná rešerše k zadanému tématu na základě klíčových slov: proteoolytické enzymy, transgenní zvířecí model, Huntingtonova choroba, biochemie, imunohistochemie.
Seznámení se s různými technikami biochemické a imunohistochemické laboratoře.
Samostatné zpracování výsledků a diskuse dosažených dat.
Sepsání diplomové práce
References
Separátní práce ze sbírky školitele
review dostupné na internetu a v databázových vyhledávačích typu Medline, Current Contents, Scopus, EBSCOhost.
Literatura získaná meziknihovní výpůjční službou.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html