Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Pokročilé scintilační materiály
Thesis title in Czech: Pokročilé scintilační materiály
Thesis title in English: Advanced scintillation materials
Key words: luminiscence|scintilátor|tenké vrstvy|epitaxe|granát|perovskit
English key words: scintillation|luminescence|scintillator|epitaxy|thin film|garnet|perovskite|rare earth
Academic year of topic announcement: 2022/2023
Type of assignment: dissertation
Thesis language:
Department: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Supervisor: doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.
Author:
Guidelines
OEM
Specifikuje se ve studijním plánu doktoranda
Will be specified in the study plans
References
1. J.Garia Solé, L.E.Bausá, D.Jaque, Optical spectroscopy of inorganic solids, J.Wiley 2005
2. G.Blasse, B.C.Grabmaier, Luminescent materials, Springer, Berlin 1994
3. P.A.Rodnyi, Physical processes in inorganic scintillators, CRC press 1997
4. W.M.Yen, S.Shionoya, H.Yamamoto, Phosphor handbook, CRC Press, 2007
5. C. Ronda, ed., Luminescence, from theory to applications, Wiley-VCH Verlag, 2008
6. P.Lecoq et al., Inorganic scintillators for detector systems, Springer, 2006
7. R. Ropp, Luminescence and the solid state, Elsevier 2004
8.L. Ozawa, Cathodoluminescence and photoluminescence, CRC Press, 2007
Preliminary scope of work
Scintilátory se používají pro detekci vysokoenergetického záření nebo částic (např. rentgenového nebo gama záření, rychlých elektronů a obecně energetických částic). Takovéto materiály nacházejí široké uplatnění v řadě oborů od detektorů částic ve velkých urychlovačích až po moderní lékařskou diagnostiku.
viz např.: http://en.wikipedia.org/wiki/Scintillator

Náplní práce je studium fyzikálních vlastností ultra rychlých scintilačních materiálů dopovaných ionty vzácných zemin. Vzorky ve formě epitaxních monokrystalických vrstev budou připravovány metodou kapalné epitaxe. Účelem tohoto výzkumu je vývoj scintilátorů významně převyšující vlastnosti současných radiačních detektorů a splňujících požadavky pro ultra rychlou detekci v zařízeních blízké budoucnosti.
Preliminary scope of work in English
The inorganic scintillators are used in radiation detection in many sectors of fundamental and applied research, e.g. in medical diagnostic modalities and in many industrial systems that use X-rays or gamma rays, and for detection of high energy particles. The research project will focus on a new class of ultra-fast scintillation materials and the development of novel systems designed particularly for fast electron detection and high resolution 2D-imaging scintillation systems, where the high-quality epitaxial film is the key issue.

The PhD student will join existing projects focusing on scintillation properties of epitaxial layers of complex oxide systems. In this work optical, luminescence, scintillation, and kinetic properties will be studied in advanced scintillation materials, such as complex garnets and perovskites, doped with rare-earth ions. The thin film samples are prepared using the liquid phase epitaxy method. The program will be particularly oriented to:
- Development of material and technology strategies for fast scintillation materials
- Synthesis and growth of epitaxial films of rare-earth doped garnets, perovskites, and orthosilicates, development of novel material systems designed for scintillation applications
- Analysis of experimental data using the theoretical models and numerical analysis software, modeling of experimental data.
The aim of this research is to develop scintillation materials that go beyond the current detector characteristics meeting the requirements for fast detection devices.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html