Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Algoritmy pro speciální třídy grafů
Thesis title in Czech: Algoritmy pro speciální třídy grafů
Thesis title in English: Algorithms for special graph classes
Key words: algoritmy, strukturální teorie grafů
English key words: algorithms, structural graph theory
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Thesis type: school year task
Thesis language: čeština
Department: Computer Science Institute of Charles University (32-IUUK)
Supervisor: prof. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
Author:
Guidelines
Pro některé výpočetní problémy, které jsou obecně obtížné, existují efektivní algoritmy pro speciální třídy grafů (rovinné grafy, geometricky reprezentované grafy, ...). Cílem práce je prakticky implementovat takové algoritmy, srovnat jejich efektivitu s nejlepšími obecnými algoritmy pro daný problém a případně studovat jejich možná vylepšení.
References
Bojan Mohar, Carsten Thomassen: Graphs on surfaces
Jaroslav Nešetřil, Patrice Ossona de Mendez: Sparsity: Graphs, Structures, and Algorithms
časopisecká
Preliminary scope of work
Předpokládá se spojení s bakalářskou prací.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html