Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Výchova v terezínském ghettu (na základě analýzy časopisů vydávaných dětmi)
Thesis title in Czech: Výchova v terezínském ghettu (na základě analýzy časopisů vydávaných dětmi)
Thesis title in English: Education in the getto Terezín (based on the analysis of the magazines published by the children)
Key words: Ghetto Terezín, Kinderheimy, péče o mládež, výchova v a pro společenství, tajné vyučování, dětské časopisy, spolupráce a přátelství, terezínští vychovatelé, dětští autoři, terezínská morálka, vzdor proti osudu, smysl života
English key words: Ghetto Terezín, Kinderheims (children´s homes), youth care, education in and for a community, secret lessons, children´s magazines, cooperation and friendship, the tutors of Terezín, children authors, Terezín morality, the defiance of fate, the sense of life
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Education (21-KPED)
Supervisor: doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 19.02.2015
Date of assignment: 19.02.2015
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 22.09.2015
Date and time of defence: 13.06.2016 00:00
Date of electronic submission:23.04.2016
Date of proceeded defence: 13.06.2016
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je na základě analýzy ukázek z časopisů, které byly vydávány dětmi v terezínském ghettu v letech 1942 - 1944, poukázat na výchovný přínos této činnosti. Lze jej sledovat ve dvou rovinách. Jednou z nich je zřetelný pozitivní vliv na samotné dětské autory v době vzniku časopisů. Druhou rovinou je morální a myšlenkové poselství obsažené v příspěvcích časopisů, ze kterého mohou čerpat všechny následující generace.
1. Dobový kontext - izolace židovského obyvatelstva a vznik ghetta Terezín
2. Terezínské ghetto a děti - výchovná a vzdělávací činnost
3. Významné osobnosti z řad terezínských vychovatelů a jejich svěřenců
4. Přehled časopisů vydávaných dětmi v terezínském ghettu
5. Analýza konkrétních ukázek tvorby dětí
6. Výchovný přínos vydavatelské činnosti pro dětské autory v době vzniku časopisů
7. Výchovný přínos pro současné čtenáře terezínských časopisů
References
HOŘEC, J. Deníky dětí. Praha: Naše vojsko, 1961
CHLÁDKOVÁ, L. Terezínské ghetto.Praha: V Ráji, 2005. ISBN 80-86758-18-4
KÁRNÝ, M., KÁRNÁ, M. Terezínské studie a dokumenty. Nadace Terezínská iniciativa: Academia, 1996. ISBN 80-200-0582-X
KASPEROVÁ, D. Výchova a vzdělávání židovských dětí v protektorátu. Praha: FFUK, 2010. ISBN 978-80-7308-327-4
KŘÍŽKOVÁ, M., KOTOUČ, K., ORNEST, Z. Je mojí vlastí hradba ghett? Praha: Aventinum, 1995. ISBN 80-7151-528-0
MAKAROVA, E. Pevnost nad propastí. Já, děcko bloudící? Praha: Bergman, 2009. ISBN 978-80-904207-2-4
MAKAROVA, E., MAKAROV, S., KUPERMAN, V. Univerzita přežití. Praha: G plus G, 2002. ISBN 86-86103-54-4
PAVLÁT, L. Židé - dějiny a kultura. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2005. ISBN 80-86889-11-4
PRESSBURGER, Ch. Deník mého bratra. Praha: Trigon, 2004. ISBN 80-86159-54-X
REDLICH, E. Zítra jedeme, synu, pojedeme transportem. Brno: Doplněk, 1995. ISBN 80-85765-40-3
TICHÝ, F. Princ se žlutou hvězdou. Praha: GEUM, 2014. ISBN 978-80-87969-05-2
http://www.terezinskastafeta.cz/
zdroj citací a obrazového materiálu: Sbírka Památníku Terezín, A 1317 (se souhlasem Památníku Terezín)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html