Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Využití senzorické analýzy v edukačních experimentech
Thesis title in Czech: Využití senzorické analýzy v edukačních experimentech
Thesis title in English: Use of Sensory Analysis in Educational Experiments
Key words: senzorická analýza, školní experimenty, kyselá, slaná
English key words: sensory analysis, school experiments, sour, salty
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Supervisor: PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 01.03.2016
Date of assignment: 01.03.2016
Date and time of defence: 31.05.2017 12:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R231, 231, posluchárna chemie, 2. patro, vlevo, na konci chodby za mříží
Date of electronic submission:21.04.2017
Date of proceeded defence: 31.05.2017
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Řešitel/ka shrne dosavadní, ve škole využitelné postupy senzorického zkoumání chutí, využívaných látek, škál koncentrací apod. Následně navrhna laboratorní práci tak, aby žáci nejprve posuzovali vzorky chutí, poté za pomoci k počítači připojeného senzoru, např. pH metru.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html