Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Jezdecká turistika v mimoškolní výchově (Případová studie na Základní škole Dolní Hbity)
Thesis title in Czech: Jezdecká turistika v mimoškolní výchově (Případová studie na Základní škole Dolní Hbity)
Thesis title in English: Equestrian tourism in extracurricular education (Case study in elementary school of Dolní Hbity)
Key words: volný čas, zájmové vzdělávání, školní věk, příroda, jezdectví, turistika, kůň, hipoturistika, jezdecké stezky
English key words: free time, interest education, school age, nature, horseback riding, tourism, horse
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Sporty v přírodě (51-600400)
Supervisor: doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 13.02.2015
Date of assignment: 13.02.2015
Date and time of defence: 04.05.2016 15:30
Venue of defence: D1-2
Date of electronic submission:07.04.2016
Date of submission of printed version:08.04.2016
Date of proceeded defence: 04.05.2016
Reviewers: Mgr. Eva Koutná
 
 
 
Preliminary scope of work
Prozkoumat technické a finanční možnosti pro zavedení jezdecké turistiky na Základní škole Dolní Hbity v rámci zájmového útvaru. Zjistit zájem rodičů a žáků o zájmový útvar Jezdecká turistika a jejich finanční možnosti týkající se tohoto zájmového útvaru.
Preliminary scope of work in English
Explore technical and financial options for implementation of equestrian tourism in elementary school of Dolni Hbity in term of special interest. Get to know the interest of parents and students about the equestrian tourism and its related financial options.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html