Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Funkce zvířat v dětských představách
Thesis title in Czech: Funkce zvířat v dětských představách
Thesis title in English: Functions of animals in children´s representations
Key words: totemické zvíře; kastrační úzkost; klasifikace; symbolická síla otce
English key words: totemic animal; castration fear; classification; symbolic power of father
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra psychologie (41-KPSY)
Supervisor: doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 13.02.2015
Date of assignment: 13.02.2015
Date and time of defence: 12.09.2016 09:30
Date of electronic submission:14.07.2016
Date of proceeded defence: 12.09.2016
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
 
 
 
Guidelines
Freudovy zmínky o vystupování zvířat v životě dětí se týkají především tzv. kastrační úzkosti před totemickým zvířetem. Vedle toho však patrně existují další funkce zvířat, jak vystupují v představách dětí. Nalézt hlavní "klasický" přehled těchto funkcí a probrat vědeckou diskusi na tomto poli.
References
-Freud, S. Analýza fobie pětiletého chlapce. Sebrané spisy 7, s. 193-293.
-Freud, S. Totem a tabu. Sebrané spisy 9.
-Freud, S. Z dějin případu dětské neurózy. Sebrané spisy 12, s. 27-118.
-Freud, S. Zabrzdění, symptom a úzkost. Sebrané spisy 14, s. 95-163.
-Bender, Lauretta. Animals in the art and fantasy of children. Diagnostic and therapeutic approach to normal and abnormal development thought patterned, expressive, and group, s.174-184.
-Newman, Anne, Royall. Images of the bear in children´s literature. Children´s literature in education, 1987, Vol 18(3), s. 131-138.
Preliminary scope of work
Prostudovat teorii zvířat ve Freudově psychoanalýze, zjistit její další vývoj a případné kritiky. Srovnat ji se současným stavem věcí.
Preliminary scope of work in English
To study the theory of animals in Freud´s psychoanalysis, to follow up its further development and eventual criticismes. To compare it with actual state-of-the-art.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html