Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Procházky v časově proměnlivém grafovém modelu
Thesis title in thesis language (Slovak): Procházky v časově proměnlivém grafovém modelu
Thesis title in Czech: Procházky v časově proměnlivém grafovém modelu
Thesis title in English: Walks in time-dymanic graph model
Key words: heuristiky, optimalizace, procházky v grafech
English key words: heuristics, optimization, walks in graphs
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: slovenština
Department: Department of Applied Mathematics (32-KAM)
Supervisor: RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 07.11.2011
Date of assignment: 08.12.2011
Confirmed by Study dept. on: 12.02.2015
Date and time of defence: 07.09.2015 00:00
Date of electronic submission:31.07.2015
Date of submission of printed version:31.07.2015
Date of proceeded defence: 07.09.2015
Reviewers: RNDr. Jan Hric
 
 
 
Guidelines
Úkolem bakalářské práce je, v návaznosti na projekt, navrhnout, implementovat a porovnat heuristiky pro řešení problému nalezení maximální procházky v ohodnoceném grafu s danými omezujícími podmínkami. Grafový model je navržen tak, aby odpovídal jedné variantě orientačního běhu (SMIK). Hlavní obtíží v tomto případě je, že ohodnocení vrcholů jsou proměnlivá v čase.
References
Williamson, Shmoys: The Design of Approximation Algorithms (2011)
odborné články z internetu a časopisů
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html