Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Klenová. Dějiny hradu a panství se zřetelem na 19. a 20. století
Thesis title in Czech: Klenová. Dějiny hradu a panství se zřetelem na 19. a 20. století
Thesis title in English: Klenová. History of castle and manor in the view of 19th and 20th century
Key words: Klenová, hrad, regionální historie
English key words: Klenová, Castle, Regional History
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Supervisor: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 26.01.2015
Date of assignment: 12.02.2015
Date and time of defence: 12.09.2016 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R207C, 207C, KOVF, místnost pro obhajoby
Date of electronic submission:15.07.2016
Date of proceeded defence: 12.09.2016
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Opponents: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Autorka se bude ve studii zabývat dějinami hradu a panství Klenová v 19. a 20. století, tedy v době, kdy (až na relativně krátké období držby rodiny Stadionů), se panství nachází v rukou měšťanských a novošlechtických rodů.
References
FIŠER, Marcel. Sborník prací z historie a dějin umění 3/2004: Klenová, Klatovy: Via artis, 2003,
FIŠER, Marcel. Sborník prací z historie a dějin umění 5/2008: Klatovsko, Klatovy: Via artis, 2008
HEBER, Franz Alexander. České hrady, zámky a tvrze. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002
ÚLOVEC, Jiří. Hrady, zámky a tvrze Klatovska. 1. vyd. Praha: Libri, 2004
FIALA a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV., 1. Vyd. Praha: Svoboda, 1985
SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého IX. Praha: Argo, 1996
KUČA, Karel. Atlas památek: Česká republika I., Baset, 2002
KUČA,Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I., Praha: Libri, 2000
POCHE, Emanuel. Umělecké památky Čech II., ČSAV, 1978
MAŠEK, Petr. Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: Od Bílé hory do současnosti, Praha: Argo, 2008
MAŠEK, Petr. Modrá krev: Minulost a přítomnost 445 šlechtických rodů v českých zemích, Praha: Argo, 1999.
POUZAR, Vladimír. Almanach českých šlechtických rodů, Praha, 2000
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html