Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Pěvecká a instrumentální tělesa ZUŠ Fr. Kmocha v Kolíně, jejich funkce a vliv na kulturní život v regionu města
Thesis title in Czech: Pěvecká a instrumentální tělesa ZUŠ Fr. Kmocha v Kolíně, jejich funkce a vliv na kulturní život v regionu města
Thesis title in English: Vocal and instrumental ensembles of Fr. Kmoch Primary school of Art in Kolin, their functions and effects on cultural life in city region
Key words: orchestr, sbor, základní umělecká škola, Kolín
English key words: orchestra, choir, primary school of art, Kolin
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Supervisor: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Author: Mgr. Barbora Kubíčková - assigned by the advisor
Date of registration: 06.02.2015
Date of assignment: 06.02.2015
Date and time of defence: 13.09.2016 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R408, 408, studio HV, 4. patro
Date of electronic submission:07.07.2016
Date of proceeded defence: 13.09.2016
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Diplomová práce se zabývá pěveckými a instrumentálními soubory, které fungují na hudebním oboru ZUŠ Fr. Kmocha v Kolíně. Je zde zaznamenána jejich historie, úsilí dirigentů, sbormistrů a práce souborů. Popsána je zejména koncertní, soutěžní činnost a ostatní aktivity od jejich založení. Práce se také zaměřuje na spolupráci souborů s jinými tělesy a na vliv a funkci souborů nejen v Kolíně, ale také v okolních městech. Pro úplnost dokumentu zmiňuji absolventy školy, kteří prošli těmito soubory a rozhodli se hudbu studovat na středních či vysokých uměleckých školách, a absolventy, kteří se nadále věnují orchestrální, či souborové hře mimo základní uměleckou školu.
Preliminary scope of work in English
The purpose of this thesis is to research vocal and instrumental ensembles that are part of music department at Fr. Kmoch Primary school of Art in Kolin. To record their history, endeavours and the efforts of their conductors and choirmasters. For the sake of completeness I do also mention the graduates who went through these ensembles and then decided to study the music at high schools or at universities and also those who remain dedicated to orchestral and group performing even after finishing the primary school.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html