Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Rychlá měření magnetických signálů generovaných přírodními bleskovými výboji
Thesis title in Czech: Rychlá měření magnetických signálů generovaných přírodními bleskovými výboji
Thesis title in English: Fast measurements of magnetic signals generated by natural lightning discharges
Key words: bleskový výboj, iniciační fáze, zpětný výboj, elektromagnetická měření, bouřkový oblak
English key words: lightning flash, preliminary breakdown, return stroke, elektromagnetic measurements, thundercloud
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 05.02.2015
Date of assignment: 06.02.2015
Confirmed by Study dept. on: 12.02.2015
Date and time of defence: 28.06.2016 00:00
Date of electronic submission:26.05.2016
Date of submission of printed version:26.05.2016
Date of proceeded defence: 28.06.2016
Opponents: Mgr. Petr Kašpar, Ph.D.
 
 
 
Advisors: Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.
Guidelines
1) Studium literatury, sepsání přehledu výzkumu elektromagnetických signálů generovaných přírodními bleskovými výboji.
2) Studium přístrojového vybavení používaného k záznamu magnetických signálů.
3) Analýza měření magnetických signálů generovaných bleskovými výboji.
References
Rakov , V. A. and M. A. Uman, Lightning – Physics and effects, Cambridge University, Press, ISBN:9780521583275, 2003.
Corray, V., An Introduction to Lightning, Springer, ISBN 978-94-017-8938-7, 2015.
Kolmašová, I. Analysis of broadband electric and magnetic signals radiated from lightning discharges, disertační práce, FEL ČVUT Praha, 2014.
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce.
Preliminary scope of work
Přírodní bleskové výboje, včetně výbojů uvnitř oblaků, generují elektromagnetické signály v širokém rozsahu frekvencí. Analýza těchto signálů představuje užitečný nástroj, kterým lze bleskové výboje studovat z bezpečné vzdálenosti a který umožňuje dokonce nahlédnout dovnitř bouřkového oblaku.

Cílem bakalářské práce je analýza magnetických signálů zaznamenaných měřícím zařízením, které je umístěno na vrcholku hory La Grande Montagne (1028 m, 43.9410 s.š., 5.4836 v.d.) na plošině Plateau d'Albion v jižní Francii. Mikrosekundové a submikrosekundové variace magnetického pole vyzařovaného různými typy bleskových výbojů lze studovat díky vlastnostem širokospektrální přijímací magnetické antény a díky vysoké vzorkovací frekvenci záznamového zařízení. Podstatnou součástí práce je studium existující literatury a sepsání jejího souhrnu. Na práci lze navázat v následném magisterském studiu.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=217
Preliminary scope of work in English
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=217
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html