Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Komunikační schopnost u dětí žijících v zařízeních ústavní výchovy
Thesis title in Czech: Komunikační schopnost u dětí žijících v zařízeních ústavní výchovy
Thesis title in English: Communication ability of children living in institutional upbringing facilities
Key words: komunikační schopnost, zařízení ústavní výchovy, dítě předškolního věku, komunikace, náhradní výchovná péče, dětský domov, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
English key words: communicational ability, institutional upbringing facilities, pre-school child, communication, substitutional child care, children’s home, facility for children requiring immediate help
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Supervisor: Mgr. Marie Komorná, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 04.02.2015
Date of assignment: 04.02.2015
Date and time of defence: 26.05.2016 08:30
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1
Date of electronic submission:15.04.2016
Date of proceeded defence: 26.05.2016
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html