Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Problém zla v poválečné filosofii
Thesis title in Czech: Problém zla v poválečné filosofii
Thesis title in English: The Problem of Evil in the Philosophy after 2. War
Key words: zlo, filosofie, existencionalismus
English key words: evil, human beings, existentiality
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Supervisor: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 03.02.2015
Date of assignment: 08.12.2017
Date and time of defence: 08.01.2018 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R207C, 207C, KOVF, místnost pro obhajoby
Date of electronic submission:08.12.2017
Date of proceeded defence: 08.01.2018
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: PhDr. Andrea Hlaváčková Fleischerová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Explanace základní pojmů a fenoménů

Analýza pojmu zla u Arendtové
Analýza pojmu zla u Lévinase
Patočkovo pojetí etiky v péči o duši
References
Literatura:
ARENDT, Hannah. Eichmann v Jeruzalémě: zpráva a banalitě zla. Praha: Mladá fronta, 1995. Souvislosti (Mladá fronta). ISBN 80-204-0549-6.
ARENDT, Hannah. O násilí. 3. vyd. Přeložil Jiří PŘIBÁŇ, přeložil Petr FANTYS. Praha: OIKOYMENH, 2011. Oikúmené (OIKOYMENH). ISBN 978-80-7298-464-0.
JASPERS, Karl. Otázka viny: příspěvek k německé otázce. Přeložil Jiří NAVRÁTIL. Praha: Academia, 2006. Europa (Academia). ISBN 80-200-1455-1.
LEVINAS, Emmanuel a Miroslav PETŘÍČEK. Etika a nekonečno. 2. vyd. Přeložil Věra DVOŘÁKOVÁ, přeložil Miloš REJCHRT. Praha: OIKOYMENH, 2009. Oikúmené (OIKOYMENH). ISBN 978-80-7298-394-0.
LEVINAS, Emmanuel. Být pro druhého: (dva rozhovory). Přeložil Jan SOKOL. Praha: Zvon, 1997. Logos (Zvon). ISBN 80-7113-217-9.
PATOČKA, Jan. Negativní platonismus. 3., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2007. Oikúmené (OIKOYMENH). ISBN 978-80-7298-273-8.
PATOČKA, Jan. Kacířské eseje o filosofii dějin. 3., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2007. Oikúmené (OIKOYMENH). ISBN 978-80-7298-275-2.
PATOČKA, Jan, Ivan CHVATÍK a Pavel KOUBA. Péče o duši. Praha: Oikoymenh, 1996. ISBN 80-86005-24-0.
PATOČKA, Jan. 1977. O povinnosti bránit se proti bezpráví. totalita.cz. [Online] 1977 http://www.totalita.cz/vysvetlivky/o_patockaj_02.php.
REMARQUE, Erich Maria. Na západní frontě klid. Přeložil František GEL. Praha: Naše vojsko, 1967. Máj (Naše vojsko).
RŮŽIČKOVÁ, Veronika. Život z vlastního pramene. PedF UK, 2016. Nepublikovaná bakalářská práce.
SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. Malý princ. Přeložil Zdeňka STAVINOHOVÁ. Praha: ALBATROS, Nakladatelství pro děti a mládež, 1972.
Preliminary scope of work
Srovnání pojetí zla u Arendtové, Lévinase a Patočky

filosofický rozbor poválečného existencionalismu (Jaspers)

Počátek postmodrní situace ve filosofii
Preliminary scope of work in English
Anotation
The bachelor thesis relates to the problem of evil in relation to human beings. It observes in what way evil is a product of humanity and how it belongs to human beings. The text is of a philosophical nature and portraits the problem of evil in philosophy after World War II as a reaction to the happenings of the war. It opens up an ethical side of the political experience, experience with one‘s self, one’s self towards others and to society. It offers ethical alternatives as an opposition to today‘s postmodern way of thinking and technical viewing of the world.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html