Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Postoj českých akademiků k eugenickým sterilizacím na počátku 20. stol.
Thesis title in Czech: Postoj českých akademiků k eugenickým sterilizacím na počátku 20. stol.
Thesis title in English: Czech approach to eugenics sterilizations at the beginning of 20th century
Key words: dějiny, 1. republika, eugenika, sterilizace, předmanželská prohlídka, potrat, sterilizační zákon.
English key words: hiatory, 1st Czechoslovak republic, eugenics, sterilization, premarital medical check-up, abortion, sterilization law.
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Supervisor: doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 30.01.2015
Date of assignment: 30.01.2015
Date and time of defence: 24.05.2016 08:30
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:12.04.2016
Date of proceeded defence: 24.05.2016
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Opponents: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Práce se snaží zmapovat debaty o zavedení eugenických sterilizací v českých zemích a Československu do roku 1938. Popisuje vznik a vývoj eugenického hnutí v zahraničí a jeho odezvy u nás, zabývá se jednotlivými eugenickými opatřeními a ukazuje postupné zúžení problému na otázky týkající se eugenických sterilizací ve 30. letech. Opírá se jak o dobové publikace, novinové články a parlamentní stenoprotokoly Poslanecké sněmovny Národního shromáždění Československé republiky, tak o práce současných českých i zahraničních autorů.
Preliminary scope of work in English
This work aims to map debates about implementation of eugenic sterilizations in Czech lands and Czechoslovakia up to 1938. It describes the rise and The development of eugenic movement outside Czech lands and its echoes in our home debates. The Work depicts eugenics measures and shows gradual narrowing of the debates into questioning eugenics sterilizations only. The last part of the work concentrates on the efforts of codification of this kind of sterilization on the 30th of last century. The work draws on that time publications as well as newspaper articles, stenographics protocols of debates in Czechoslovak National assembly also on publications, articles by Czech and foreign authors.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html