Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Technologická podpora metodiky vyprávění příběhů ve výuce
Thesis title in Czech: Technologická podpora metodiky vyprávění příběhů ve výuce
Thesis title in English: Technological support of the Storytelling teaching method
Key words: vyprávění příběhů, metodika, konstruktivismus, tvorba, vzdělávací technologie
English key words: storytelling, methodology, constructivism, designing, educational technology
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Supervisor: Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 29.01.2015
Date of assignment: 29.01.2015
Date and time of defence: 19.01.2016 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R013B, 013B, Zelená učebna, přízemí, KITTV
Date of electronic submission:30.11.2015
Date of proceeded defence: 19.01.2016
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: Ing. Irena Fialová, CSc.
 
 
 
Guidelines
• Proveďte analýzu využití metodiky vyprávění příběhů z hlediska výchovy a vzdělávání.
• Zvolte vhodné metody její aplikace a odůvodněte je.
• Najděte a vyzkoušejte pro aplikaci využitelné HW i SW nástroje.
• Navrhněte modelové řešení a ověřte ho.
• Formulujte závěry a doporučení pro výchovu a pedagogickou praxi.
References
Při řešení budou využívány primární a sekundárních informačních zdroje, včetně elektronických, dle tematické orientace práce.
Preliminary scope of work
• Teoretická východiska a vývoj využití metodiky vyprávění příběhů ve školní praxi.
• Přehled metod a nástrojů včetně jejich popisu a zhodnocení využitelnosti.
• Návrh modelové implementace a pilotní ověření.
• Zhodnocení, doporučení pro realizaci v praxi a závěr
• Seznam použitých informačních zdrojů
Preliminary scope of work in English
• Theoretical background and development of the storytelling methodology in school practice.
• Overview of methods and tools, including their description and evaluation of usability.
• Design of model implementation and pilot testing.
• Pilot assessment, recommendations for further implementation in practice and conclusion.
• List of used information sources.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html