Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Fenomenologické pojetí architektury Christiana Norberga-Schulze
Thesis title in Czech: Fenomenologické pojetí architektury Christiana Norberga-Schulze
Thesis title in English: Phenomenological conception of architecture of Christian Norberg-Schulz
Key words: architektura, teorie místa, existence, architektonický prostor, bydlení, fenomenologie.
English key words: architecture, theory of places, existence, architectonic space, dwelling, phenomenology.
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Aestetics (21-KEST)
Supervisor: doc. PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 26.01.2015
Date of assignment: 26.01.2015
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 04.02.2015
Date and time of defence: 10.02.2015 13:00
Date of electronic submission:04.02.2015
Date of proceeded defence: 10.02.2015
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Bakalářská práce kolegyně Terezy Horákové bude pojednávat o pojetí architektury významného norského teoretika Christiana Norberga-Schulze. Její práce se zaměří zejména na analýzu vývoje myšlení Ch. Norberga-Schulze. V této souvislosti se bude bakalářská práce zabývat jak obsahovou stránkou spisů Ch. Norberga-Schulze, tak i metodologií, kterou ke koncipování teorie architektury zkoumaný autor používá. Tereza Horáková poukáže na to, že se tato metodologie vyvíjí od analytického náhledu k fenomenologickému pojetí. Tento obrat v logice myšlení Ch. Norberga-Schulze je připisován vlivu filozofie Martina Heideggera, jehož ontologie se stala podkladem klíčového pojmu „existenciální prostor“. Pro komplexní pochopení problematiky prostoru a jeho existencionální dimenze poslouží autorce bakalářské práce vybrané spisy Martina Heideggera. S ohledem na názory dalších teoretiků architektury autorka vyzdvihne specifika teorie Ch. Norberga-Schulze, která především zdůrazňuje společensko-existencionální funkci architektury.
References
NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci. Praha: Odeon, 1994. NORBERG-SCHULZ, Christian. Existence, Space and Architecture. London: Praeger Publishers, 1971. NORBERG-SCHULZ, Christian. Intentions in Architecture. Cambridge: MIT Press, 1965.HEIDEGGER, Martin. Básnicky bydlí člověk. Praha: Oikymenh, 1993. HEIDEGGER, Martin. Bytí a čas. Praha: Oikoymenh, 2002.LE CORBUSIER-SAUGNIER. Za novou architekturu. Praha: Rezek, 2005. Sekundární literatura: AJVAZ, Michal; HAVEL, Ivan. (eds.), Prostor a jeho člověk. Praha: Vesmír 2004. HARRIES, Karsten. Etická funkce architektury. Řevnice: Arbor vitae 2011.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html