Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Péče o dutinu ústní u hospitalizovaných pacientů ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady
Thesis title in Czech: Péče o dutinu ústní u hospitalizovaných pacientů ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady
Thesis title in English: Dental care for hospitalized patients at the Faculty Hospital Královské Vinohrady
Key words: péče o dutinu ústní, hospitalizovaný pacient, ústní hygiena, zdravotní sestra, student ošetřovatelství, soběstačnost pacienta, dentální hygienistka
English key words: dental care, hospitalized patient, oral hygiene, nurse, nursing student, patient self-sufficiency, dental hygienist
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Stomatology 3FM CU and UHKV (12-STOM)
Supervisor: Mgr. Petra Křížová, DiS.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 28.01.2015
Date of assignment: 04.05.2015
Date and time of defence: 18.06.2015 00:00
Date of electronic submission:23.05.2015
Date of proceeded defence: 18.06.2015
Reviewers: MUDr. Pavel Hájek
 
 
 
Preliminary scope of work
Práce je zaměřena na analyzování současného stavu péče o dutinu ústní u hospitalizovaných pacientů ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Teoretická část popisuje systém rozdělení komplementu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, anatomii dutiny ústní a onemocnění, se kterými se setkáváme u hospitalizovaných pacientů. Tato část se věnuje také ústní hygieně a hodnocení soběstačnosti nemocných. Praktická část zjišťuje, jak probíhá péče o dutinu ústní z pohledu pacienta a jaké znalosti a zkušenosti mají zdravotní sestry a studenti v péči o dutinu ústní u těchto pacientů. Na základě výsledků a jejich porovnání bylo zjištěno, že pacienti nejsou s péčí o jejich dutinu ústní spokojeni. Zdravotní sestry a studenti ošetřovatelství by měli absolvovat více seminářů zaměřených na péči o dutinu ústní u pacientů nebo spolupracovat se studenty dentální hygieny, kteří by jim mohli pomoci v péči o dutinu ústní u hospitalizovaných pacientů.
Preliminary scope of work in English
This thesis is focused on analyzing current state of dental care at patients hospitalized at the Faculty Hospital Královské Vinohrady. Theoretical part describes hospital departments, anatomy of oral cavity and illnesses that are common among hospitalized patients. This part also covers oral hygiene and rates patient self-sufficiency. Practical part discovers how is the dental care performed and how experienced nurses and students are in taking care of oral hygiene with these patients. Based on result comparison was discovered that patients are not satisfied with care about their oral hygiene. Nurses and nursing students should take more courses focused on oral care with patients or cooperate with dental hygiene students that would help them with treating hospitalized patients.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html